TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojalaki 1050 / 2018 | Tietosuoja-asetus, voimassa 25.5.2018 lähtien | aiemmin Suomen henkilötietolaki 523 / 1999

Päivitetty 10.10.2020 | Laatimispäivä 20.2.2018

Laatimispäivä 20.2.2018

Rekisterin pitäjä

SoulCore Oy

Y-Tunnus: 2594657-2
Osoite: Kauppakatu 35, 40100 Jyväskylä, FINLAND

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiina Vestman
etunimi.sukunimi@soulcore.fi
+358 50 561 4453

Rekisterin nimi

SoulCore Oy:n asiakas ja -markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Soulcore Oy myy ja tarjoaa palveluitaan vain yhtiöille. Henkilötietoja tarvitaan asiakaspalvelua sekä markkinointia varten. Soulcore Oy käsittelee henkilötietoja asiakassuhteisiin ja potentiaalisiin asiakasuhteisiin liittyen. Soulcore Oy:n käsittelemät henkilötiedot liittyvät jonkun asiakastahon yhteys-, sopimus- tai laskutustietoihin. Asiakastietoja tarvitaan laskutusta, sopimusten laatimista ja allekirjoittamista sekä ylläpito-, palvelu- ja toimitussopimusten täytäntöönpanoa varten. Henkilötietoja käsitellään myös markkinointiviestintä- ja suoramarkkinointitarkoituksessa.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasyhteisöjen nimi, osoitetiedot, laskutustiedot sekä näihin liittyvien yhteyshenkilöiden nimet, tehtävät ja yhteystiedot, sekä muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle SoulCore Oy:n hallinnoimalla verkkosivuilla. Evästeiden keräämä tieto käyttäjän käynneistä SoulCore Oy:n verkkosivuilla (www.soulcore.fi ja www.gdprdesk.eu).

Rekisteri sisältää tietoja, jotka on tarkemmin yksilöity tietojen keräämisen toteuttavien Google Analytics, HubSpot ja Leadfeeder -palveluiden tietosuojaselosteissa:

Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Hubspot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Leadfeeder: https://www.leadfeeder.com/privacy/

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän luovuttamat tiedot, sekä SoulCore Oy:n verkkosivujen evästeiden avulla kerätyt tiedot.

Evästekäytäntö

Käytämme evästeitä parantaaksemme verkkosivujemme käyttökokemusta. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa laitteeseesi vieraillessasi sivustollamme. Voit kieltää evästeiden käytön painamalla ”Hylkää” evästelupakyselyssä sivun alareunassa. Voit myös muuttaa evästeasetuksiasi milloin tahansa selaimesi asetuksissa. Huomaa, että evästeiden poistaminen käytöstä saattaa vaikuttaa verkkosivustojemme toimintaan.

Kun käyt verkkosivustollamme, pyydämme suostumustasi, jotta voimme tallentaa seuraavat evästeet laitteellesi:

  • Google analytics – käytämme Google Analyticsia kerätäksemme tietoja yksilöimättömien käyttäjien käyttäytymisestä verkkosivuillamme. Käytämme näitä tietoja raporttien laatimiseen ja sivuston kehittämiseen. Nämä evästeet keräävät tietoa kävijöiden määrästä, mistä kävijät ovat tulleet verkkosivustolle, kävijän kulusta verkkosivuilla sekä verkkosivuilla käytettyä aikaa.
  • Hubspot – Käytämme Hubspotia verkkosivujemme käyttäjäseurantaan, lomakkeiden toiminnallisuuksiin, sähköpostituksiin ja markkinoinnin automaatioon.
  • Leadfeeder – käytämme Leadfeederia tunnistaaksemme verkkosivuillamme vierailevia yrityksiä. Palvelu ei tunnista yksilöityjä henkilöitä. Nämä evästeet keräävät tietoa kävijän kulusta verkkosivuilla sekä verkkosivuilla käytettyä aikaa.
  • Facebook Pixel – käytämme Facebook Pixeliä mitataksemme, optimoidaksemme ja rakentaaksemme yleisöjä Facebookissa näytettäviin mainoskampanjoihimme.
  • LinkedIn Insight – käytämme Linkedin Insightsia mitataksemme, optimoidaksemme ja rakentaaksemme yleisöjä LinkedIn:ssa ja kohdistaaksemme mainontaa kyseisille kohderyhmille.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta SoulCore Oy:n ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän hyväksyntää, lukuunottamatta tietojen luovuttamista viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamistavan vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto

Manuaalisia tietovarantoja ei ylläpidetä. Jos manuaalisia tietovarantoja kuitenkin tilapäisesti esiintyy, niitä säilytetään lukitussa kaapissa kunnes tiedot joko tallennataan ATK:lla käsiteltäväksi aineistoksi tai tuhotaan.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoturva ja luottamuksellisuus on Soulcore Oy:n toiminnan kannalta keskeisessä asemassa. Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä voi käyttää vain SoulCore Oy:n erikseen valtuuttamat henkilöt. Kaikkia käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista. Rekisteröity voi ilmoittaa muutostoiveista vapaamuotoisesti osoitteeseen: Soulcore Oy, Tietosuoja-asiat, Kauppakatu 35, 40100 JYVÄSKYLÄ. Soulcore Oy varmistaa henkilöllisyyden ennen muutostoiveiden toteuttamista.

Soulcore Oy noudattaa Tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelyperiaatteita. Voit kieltää SoulCore Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen support@soulcore.fi.