SoulCore Oy

SoulCore on vuonna 2014 perustettu ohjelmistotalo. Tarjoamme ylivertaista tuottavuutta liiketoiminnan sovellusten ja ydinjärjestelmien toteuttamiseen. Digitalisoimme asiakkaiden prosessit tyylikkäiksi ja helppokäyttöisiksi pilvipalveluiksi. Toimitamme palvelut ja projektit aina ajallaan, tyytyväisillä loppukäyttäjillä ja selkeällä lisäarvolla asiakkaalle.

Erotumme muista sovelluskehitystä automatisoivan teknologiamme ansiosta. Ohjelmistotuotannon automatisointi mahdollistaa asiakastoimitusten aikataulussa pysymisen sekä asiakkaan tarpeita vastaavan, korkealaatuisen järjestelmän toteutuksen. Asiakkaamme ovat mukana ohjelmiston suunnittelun ja kehityksen jokaisessa vaiheessa. Näin järjestelmä saadaan alusta asti tukemaan asiakkaamme prosessia.


Tiina Vestman

Tiina Vestman
CEO / Myynti
tiina.vestman@soulcore.fi
+358 50 561 4453


support-mies

Tukipalvelu
support@soulcore.fi
+358 40 842 0500


janita kingelin

Janita Kingelin
Markkinointipäällikkö
janita.kingelin@soulcore.fi
+358 50 431 8378

Automatisoitu sovellustuotanto

Tämän päivän liiketoiminta ei voi odotella kuukausien määrittely- ja sovelluskehitysprojekteja todetakseen, että lopputulos ei kuitenkaan vastaa sen tarpeita. Organisaatio kaipaa toimintaansa tukevia järjestelmiä, jotka mukautuvat sen prosesseihin, eikä toisinpäin. SoulCoren sovellustuotannon automatisointi sekä sitä tukeva toimitusmalli mahdollistavat yhdessä toimitusten tehokkuuden moninkertaistamisen perinteiseen sovellustuotantoon verrattuna.

Automatisoidun sovellustuotannon ytimessä on kehittämämme visuaalinen mallinnuskieli. Mallin pohjalta ratkaisu generoidaan automatisoidusti aina tietokannasta käyttöliittymään. Tämä vaihe poistaa valtavan määrän toisteista, matalan arvon käsityötä.

Generoinnin tuloksena syntyy toimiva ohjelmisto. Tämän jälkeen käytämme työaikaa asiakaskohtaista lisäarvoa tuottavaan kehitystyöhön.

 

Automatisoidun sovellustuotannon hyödyt:

  • Radikaalisti lyhyemmät toimitusten läpimenoajat
  • Asiakkaamme näköiset, käyttäjäystävälliset ja kustannustehokkaat sovellukset
  • Osallistava ja innostava sovelluksen toteutusprosessi
  • Työläät ominaisuudet automaattisesti osana sovelluksia (esim. GDPR, päätelaiteriippumattomuus, roolipohjaiset käyttöoikeudet…)
  • Sovellusten laadun ja käytettävyyden jatkuva parantaminen
  • Sovelluksen laajentaminen ja modernisointi samoin menetelmin

 

Automaatiosta vauhtia ohjelmointityöhön – lue Tivin artikkeli >>

Asiakas mukana ratkaisumuotoilussa

Osallistava sovellusten suunnittelu- ja toteutusprosessimme on asiakkaillemme innostava ja intuitiivinen. Yhteistyönä toteutettu ratkaisumuotoilu takaa asiakaamme liiketoimintatarpeiden kattavan huomioonottamisen sovelluskehityksen jokaisessa vaiheessa.

Aloitamme suunnitteluprojektin asiakkaamme tarvekartoituksella ja sovelluksen vaatimusmäärittelyllä. Hyödynnämme automatisoidun sovellustuotannon menetelmää jo ratkaisun konseptoinnissa: mallinnamme ratkaisun visuaalisen käsitemallin yhdessä asiakkaamme kanssa. Samasta mallista generoimme toimivan sovelluksen, jonka kehitystä jatkamme asiakkaamme tarpeiden mukaan.

Monesti liiketoiminnan tarpeet täsmentyvät sovelluskehitysprojektin edetessä. Vastaamme muuttuviin tarpeisiin nopeilla, vuorovaikutteisilla kehityksen iteraatiokierroksilla. Koodigeneraation ansiosta tarvittavat muutokset saadaan heti näkyväksi muotoutuvaan sovellukseen.

Sovelluksen valmistuttua se on valmis tuotantoon vietäväksi. Autamme asiakastamme sovelluksen käyttöönotossa tarjoamalla mm. käyttöönottokoulutusta. Tämän jälkeen ratkaisu siirtyy ylläpitoon. Tarvittaessa sovellusta on helppo laajentaa samoin automatisoidun sovellustuotannon menetelmin.

Kumppanuudet

Kumppanuuksiemme avulla pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme yhä parempia palveluita.


Tilaajavastuu partneri

Suomen Tilaajavastuu Oy tarjoaa asiakasyrityksilleen helpon tavan selvittää yhteistyökumppanien tilaajavastuulain vaatimusten mukaisuuden. SoulCore on toteuttanut sähköisten rajapintojen kautta mahdollisuuden hyödyntää tilaajavastuutietoa suoraan omassa strategisen hankintatoimen SoulPro-ratkaisussaan. Näin toimittajahallinnan kannalta keskeiset tilaajavastuutiedot ovat automaattisesti seurannassa haluttujen toimittajien osalta ja mahdollisiin tietojen muutoksiin voidaan reagoida oikea-aikaisesti.


SoulCore on solminut yhteistyösopimuksen Alma Talent Oy kanssa. Yhteistyön myötä Tietopalveluiden yritystiedot ovat hyödynnettävissä suoraan sähköisten rajapintojen kautta SoulCoren strategisen hankintatoimen SoulPro-ratkaisussa. Halutut toimittajat voi asettaa automaattiseen seurantaan, tietoon pohjautuvien hälyttimien avulla asiakasyritys voi saada toimittajahallintaan uutta tehoa kun suurestakin toimittajamassasta saadaan esiin aidosti merkitykselliset toimittajia koskevat taloustiedot ja niissä tapahtuvat merkittävät muutokset.


 


Sertifikaatit


Menestyjät soulcore 2021

software from finland logo