Toteutamme liiketoiminnalle suunnattuja ratkaisuja käänteentekevällä tavalla

Digitalisoimme asiakkaidemme liiketoimintakriittisiä prosesseja. Tuotamme ratkaisuja aina yksittäisistä täsmäsovelluksista laajoihin ratkaisukokonaisuuksiin.

Missionamme on rakentaa laadukkaita ja moderneja sovelluksia tuotemaisella tehokkuudella ja nopeilla läpimenoajoilla verrattuna perinteiseen sovellustuotantoon. Tässä apuna käytämme kehittämäämme automatisoidun sovellustuotannon teknologiaa.

Osallistamme asiakkaitamme innostavalla sovellustoimituksen mallillamme. Asiakkaamme ovat mukana ohjelmiston suunnittelun ja kehityksen jokaisessa vaiheessa. Näin asiakaskohtaisesti räätälöity ratkaisu kehittyy jatkuvasti sen toteutuksen rinnalla.

Automatisoitu sovellustuotanto

Tämän päivän liiketoiminta ei voi odotella kuukausien määrittely- ja sovelluskehitysprojekteja todetakseen, että lopputulos ei kuitenkaan vastaa tarpeita. Liiketoiminta kaipaa toimintaansa tukevia järjestelmiä, jotka mukautuvat sen prosesseihin eikä toisinpäin.

SoulCoren sovellustuotannon automatisointi sekä sitä tukeva toimitusmalli mahdollistavat yhdessä toimitusten tehokkuuden moninkertaistamisen perinteiseen sovellustuotantomalliin verrattuna.

Automatisoidun sovellustuotannon ytimessä on kehittämämme visuaalinen mallinnuskieli, jonka avulla mallinnetaan järjestelmän tietosisältö. Käsitemallin pohjalta koodia generoidaan sen sijaan, että sitä kirjoitettaisiin käsin. Näin ollen kehittäjiemme ei tarvitse toteuttaa manuaalisesti kaikissa ohjelmistoissa toistuvia rakenteita. Työaikaa käytetään siis vain lisäarvoa tuottavaan kehitystyöhön.

Rakentamamme sovellukset ovat aitoja monikerrosarkkitehtuuria noudattavia, itsenäisiä liiketoimintasovelluksia. Standardi ja modulaarinen sovellusarkkitehtuuri mahdollistaa turvallisen laajennettavuuden sekä integroitavuuden muihin tietojärjestelmiin. Sovelluksemme vastaavat myös EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) asettamiin vaatimuksiin.

Teemme sovelluksemme Microsoft-teknologioin ja -alustoilla sekä toimitamme sovelluksemme Azure-ajoympäristöön (tai tarvittaessa asiakkaan on-premises ajoympäristöön). Tarjoamme myös valmistuotteemme Azure-pohjaisina SaaS-palveluina.

Tekemisen tapana ratkaisumuotoilu

Osallistava sovellusten suunnittelu- ja toteutusprosessimme on asiakkaillemme innostava ja intuitiivinen. Yhteistyönä toteutettu ratkaisumuotoilu takaa asiakaskohtaisten liiketoimintatarpeiden kattavan huomioonottamisen sovelluskehityksen jokaisessa vaiheessa.

Aloitamme suunnitteluprojektin asiakkaan tarvekartoituksella ja sovelluksen vaatimusmäärittelyllä. Hyödynnämme automatisoidun sovellustuotannon menetelmää jo ratkaisun konseptoinnissa, minkä tuloksena syntyy toimiva sovelluksen runko. Jatkamme sovelluksen jatkuvaa kehittämistä yhdessä asiakkaan kanssa. Koodigeneraation ansiosta tarvittavat muutokset saadaan heti näkyväksi kehittyvään sovellukseen.

Sovelluksen valmistuttua se on valmis tuotantoon vietäväksi. Autamme asiakastamme sovelluksen käyttöönotossa tarjoamalla mm. käyttöönottokoulutusta. Tämän jälkeen ratkaisu siirtyy ylläpitoon, ja mahdolliset jatkokehitykset voivat alkaa.

Kumppanuudet

Kumppanuuksiemme avulla pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme yhä parempia palveluita.


Tilaajavastuu partneri

Suomen Tilaajavastuu Oy tarjoaa asiakasyrityksilleen helpon tavan selvittää yhteistyökumppanien tilaajavastuulain vaatimusten mukaisuuden. SoulCore on toteuttanut sähköisten rajapintojen kautta mahdollisuuden hyödyntää tilaajavastuutietoa suoraan omassa strategisen hankintatoimen SoulPro-ratkaisussaan. Näin toimittajahallinnan kannalta keskeiset tilaajavastuutiedot ovat automaattisesti seurannassa haluttujen toimittajien osalta ja mahdollisiin tietojen muutoksiin voidaan reagoida oikea-aikaisesti.


SoulCore on solminut yhteistyösopimuksen Alma Talent Oy kanssa. Yhteistyön myötä Tietopalveluiden yritystiedot ovat hyödynnettävissä suoraan sähköisten rajapintojen kautta SoulCoren strategisen hankintatoimen SoulPro-ratkaisussa. Halutut toimittajat voi asettaa automaattiseen seurantaan, tietoon pohjautuvien hälyttimien avulla asiakasyritys voi saada toimittajahallintaan uutta tehoa kun suurestakin toimittajamassasta saadaan esiin aidosti merkitykselliset toimittajia koskevat taloustiedot ja niissä tapahtuvat merkittävät muutokset.