Toteutamme liiketoiminnalle suunnattuja ratkaisuja käänteentekevällä tavalla

SoulCore on yritys joka haastaa ICT-markkinan uudenlaisella toimintatavalla. Toimitamme uniikkeja, asiakaskohtaisia liiketoiminnan ratkaisuja tuotemaisella tehokkuudella. Mallintamiseen ja automatisointiin perustuva sovellustuotantomallimme mahdollistaa ratkaisujen saamisen tuotantoon nopeilla läpimenoajoilla. Loppukäyttäjämme ovat tyytyväisiä saadessaan tarpeitaan vastaavia korkealaatuisia ratkaisuja päivittäisen työnsä tueksi.

Ideologiamme

Olemme keskittyneet Asiakkaidemme liiketoimintakriittisten prosessien digitalisointiin. Toimintamme keskeisin missio on tarjota ylivertaista tuottavuutta Asiakkaidemme modernien liiketoiminnansovellusten ja ydinjärjestelmien toteuttamiseen. Haluamme lyhentää toimitusten läpimenoaikoja, nostaa toimitettavien sovellusten laatua ja tarjota asiakkaalle innostavan ja tehokkaan sovellustoimitusprosessin.

Automatisoitu sovellustuotanto tarjoaa asiakkaillemme monia etuja

Tämän päivän liiketoiminta ei voi odotella kuukausien määrittely- ja sovelluskehitysprojekteja todetakseen, että lopputulos ei kuitenkaan vastaa tarpeita. Liiketoiminta haluaa toimintaansa tukevia järjestelmiä, jotka mukautuvat prosesseihin eikä toisinpäin.

Lyhennämme radikaalisti toimitusten läpimenoaikoja ja samalla toteutamme asiakkaamme näköisiä ja käyttäjäystävällisiä sovelluksia joustavasti ja kustannustehokkaasti. Osallistava sovellusten suunnittelu- ja toteutusprosessimme on osallistujille innostava ja intuitiivinen sekä takaa asiakaskohtaisten liiketoimintatarpeiden mahdollisimman kattavan huomioon ottamisen kehittämisen jokaisessa vaiheessa. Mahdollistamme liiketoimintasovelluksille pitkän elinkaaren, tarjoten laajennettavuuden ja modernisoinnin mahdollisuudet hyödyntäen samoja automatisoidun sovellustuotannon menetelmiä, kuin sovelluksen rakentamiseen.

Vaikka teknologia yksinään ei ratkaise kaikkea, se on vahva mahdollistava tekijä. SoulCoren sovellustuotannon automatisointi sekä sitä tukeva toimitusmalli, mahdollistavat yhdessä toimitusten tehokkuuden moninkertaistamisen perinteiseen sovellustuotantomalliin verrattuna.

Asiakkaallemme tämä näkyy täysin uudenlaisena mahdollisuutena toteuttaa itsensä näköisiä ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja pilveen tai omaan konesaliin asennettuna.

Kumppanuudet

Kumppanuuksiemme avulla pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme yhä parempia palveluita.


Tilaajavastuu partneri

Suomen Tilaajavastuu Oy tarjoaa asiakasyrityksilleen helpon tavan selvittää yhteistyökumppanien tilaajavastuulain vaatimusten mukaisuuden. SoulCore on toteuttanut sähköisten rajapintojen kautta mahdollisuuden hyödyntää tilaajavastuutietoa suoraan omassa strategisen hankintatoimen SoulPro-ratkaisussaan. Näin toimittajahallinnan kannalta keskeiset tilaajavastuutiedot ovat automaattisesti seurannassa haluttujen toimittajien osalta ja mahdollisiin tietojen muutoksiin voidaan reagoida oikea-aikaisesti.


SoulCore on solminut yhteistyösopimuksen Alma Talent Oy kanssa. Yhteistyön myötä Tietopalveluiden yritystiedot ovat hyödynnettävissä suoraan sähköisten rajapintojen kautta SoulCoren strategisen hankintatoimen SoulPro-ratkaisussa. Halutut toimittajat voi asettaa automaattiseen seurantaan, tietoon pohjautuvien hälyttimien avulla asiakasyritys voi saada toimittajahallintaan uutta tehoa kun suurestakin toimittajamassasta saadaan esiin aidosti merkitykselliset toimittajia koskevat taloustiedot ja niissä tapahtuvat merkittävät muutokset.