Toteutamme liiketoiminnalle suunnattuja ratkaisuja käänteentekevällä tavalla

Digitalisoimme asiakkaidemme liiketoimintakriittisiä prosesseja. Tuotamme ratkaisuja aina yksittäisistä täsmäsovelluksista laajoihin ratkaisukokonaisuuksiin.

Missionamme on rakentaa laadukkaita ja moderneja sovelluksia tuotemaisella tehokkuudella ja nopeilla läpimenoajoilla verrattuna perinteiseen sovellustuotantoon. Tässä apuna käytämme kehittämäämme automatisoidun sovellustuotannon teknologiaa.

Osallistamme asiakkaitamme innostavalla sovellustoimituksen mallillamme. Asiakkaamme ovat mukana ohjelmiston suunnittelun ja kehityksen jokaisessa vaiheessa. Näin asiakaskohtaisesti räätälöity ratkaisu kehittyy jatkuvasti sen toteutuksen rinnalla.

Automatisoitu sovellustuotanto

Tämän päivän liiketoiminta ei voi odotella kuukausien määrittely- ja sovelluskehitysprojekteja todetakseen, että lopputulos ei kuitenkaan vastaa sen tarpeita. Organisaatio kaipaa toimintaansa tukevia järjestelmiä, jotka mukautuvat sen prosesseihin, eikä toisinpäin.SoulCoren sovellustuotannon automatisointi sekä sitä tukeva toimitusmalli mahdollistavat yhdessä toimitusten tehokkuuden moninkertaistamisen perinteiseen sovellustuotantoon verrattuna.

Automatisoidun sovellustuotannon ytimessä on kehittämämme visuaalinen mallinnuskieli. Mallin pohjalta ratkaisu generoidaan automatisoidusti aina tietokannasta käyttöliittymään. Tämä vaihe poistaa valtavan määrän toisteista, matalan arvon käsityötä.

Generoinnin tuloksena syntyy toimiva ohjelmisto. Tämän jälkeen käytämme työaikaa asiakaskohtaista lisäarvoa tuottavaan kehitystyöhön.

 

Automatisoidun sovellustuotannon hyödyt:

  • Radikaalisti lyhyemmät toimitusten läpimenoajat
  • Asiakkaamme näköiset, käyttäjäystävälliset ja kustannustehokkaat sovellukset
  • Osallistava ja innostava sovelluksen toteutusprosessi
  • Työläät ominaisuudet automaattisesti osana sovelluksia (esim. GDPR, päätelaiteriippumattomuus, roolipohjaiset käyttöoikeudet…)
  • Sovellusten laadun ja käytettävyyden jatkuva parantaminen
  • Sovelluksen laajentaminen ja modernisointi samoin menetelmin.

Tekemisen tapana ratkaisumuotoilu

Osallistava sovellusten suunnittelu- ja toteutusprosessimme on asiakkaillemme innostava ja intuitiivinen. Yhteistyönä toteutettu ratkaisumuotoilu takaa asiakaamme liiketoimintatarpeiden kattavan huomioonottamisen sovelluskehityksen jokaisessa vaiheessa.

Aloitamme suunnitteluprojektin asiakkaamme tarvekartoituksella ja sovelluksen vaatimusmäärittelyllä. Hyödynnämme automatisoidun sovellustuotannon menetelmää jo ratkaisun konseptoinnissa: mallinnamme ratkaisun visuaalisen käsitemallin yhdessä asiakkaamme kanssa. Samasta mallista generoimme toimivan sovelluksen, jonka kehitystä jatkamme asiakkaamme tarpeiden mukaan.

Monesti liiketoiminnan tarpeet täsmentyvät sovelluskehitysprojektin edetessä. Vastaamme muuttuviin tarpeisiin nopeilla, vuorovaikutteisilla kehityksen iteraatiokierroksilla. Koodigeneraation ansiosta tarvittavat muutokset saadaan heti näkyväksi muotoutuvaan sovellukseen.

Sovelluksen valmistuttua se on valmis tuotantoon vietäväksi. Autamme asiakastamme sovelluksen käyttöönotossa tarjoamalla mm. käyttöönottokoulutusta. Tämän jälkeen ratkaisu siirtyy ylläpitoon. Tarvittaessa sovellusta on helppo laajentaa samoin automatisoidun sovellustuotannon menetelmin.

Kumppanuudet

Kumppanuuksiemme avulla pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme yhä parempia palveluita.


Tilaajavastuu partneri

Suomen Tilaajavastuu Oy tarjoaa asiakasyrityksilleen helpon tavan selvittää yhteistyökumppanien tilaajavastuulain vaatimusten mukaisuuden. SoulCore on toteuttanut sähköisten rajapintojen kautta mahdollisuuden hyödyntää tilaajavastuutietoa suoraan omassa strategisen hankintatoimen SoulPro-ratkaisussaan. Näin toimittajahallinnan kannalta keskeiset tilaajavastuutiedot ovat automaattisesti seurannassa haluttujen toimittajien osalta ja mahdollisiin tietojen muutoksiin voidaan reagoida oikea-aikaisesti.


SoulCore on solminut yhteistyösopimuksen Alma Talent Oy kanssa. Yhteistyön myötä Tietopalveluiden yritystiedot ovat hyödynnettävissä suoraan sähköisten rajapintojen kautta SoulCoren strategisen hankintatoimen SoulPro-ratkaisussa. Halutut toimittajat voi asettaa automaattiseen seurantaan, tietoon pohjautuvien hälyttimien avulla asiakasyritys voi saada toimittajahallintaan uutta tehoa kun suurestakin toimittajamassasta saadaan esiin aidosti merkitykselliset toimittajia koskevat taloustiedot ja niissä tapahtuvat merkittävät muutokset.


 


Sertifikaatit