Vapo Venturesille ratkaisu tuotekehityslaboratorion käyttöön pikatoimituksena

28.09.2017#Referenssit#Uutiset#Valmistava teollisuus

Kaksi Vapon työntekijää seuraavat linjastolla kulkevia turvelevyjä

Kuvituskuva: Vapo Materiaalipankki

SoulCore Oy toimitti Vapo Venturesin tuotekehityslaboratorion käyttöön ratkaisun tuotekehitysprosessissa käsiteltävien näytteiden ja sekä niihin liittyvän analyysidatan hallintaan. Näyterekisterin avulla Vapo Ventures tähtää parempaan näytetiedon hallintaan uusien tuotteiden kehityksessä.

”Halusimme rationalisoida tuotekehitystä. Teemme paljon näytteitä sekä tuotekehityksessä että asiakkaitamme varten, ja analysoimme näytteitä ja niiden ominaisuuksia erilaisin menetelmin. Halusimme käyttöömme järjestelmän, johon voi kirjata tuotekehitysprojektien näytevalmistuksen historiaa, reseptejä, varastotilannetta ja niin edelleen. Lisäksi meillä oli tarvetta yhdistää tähän lähetystoimintoja. Halusimme myös näytteiden varastointiin, inventointiin ja lähetysten hallintaan selkeyttä”, kertoo Vapo Venturesin projektijohtaja Jorma Kautto ratkaisulle asetetuista tavoitteista.

Parempi näytetiedon hallinta tehostaa näytteiden käsittelyä ja tuo näytteisiin liittyvän runsaan tietomäärän paremmin hyödynnettäväksi.

”Tavoitteenamme oli päästä eroon kirjavista dokumentointi- ja raportointitavoista ja keskittää tuotekehityksen raakadatan keruu yhteen tietokantaan, josta se on myöhemmin luotettavasti löydettävissä ymmärrettävällä tavalla luokiteltuna. Jos näytevalmistuksen historiaa ei voi yhdistää tehtyyn näytteeseen, niin näyte on melko varmasti arvoton”, kertoo Kautto.

Tehokas järjestelmätoimitus

Ratkaisu toimitettiin tiiviissä aikataulussa ja ensimmäinen tuotantokelpoinen versio sovelluksesta saatiin asiakkaan koekäyttöön nopeasti.

”Soulcoren palvelu on nopeaa ja asiantuntevaa. Ensimmäisessä vaiheessa perustoiminnot saatiin kuntoon, jonka jälkeen tietokantaan pystyttiin syöttämään jo tuotantodataa. Ensimmäinen vaihe oli tuotantoympäristössään jo vajaan kuukauden kuluessa yhteisten määrittelyjen jälkeen. Toisessa vaiheessa lisätään käyttöä helpottavia ominaisuuksia”, Kautto kuvailee.

Näyterekisteri toteutettiin SoulCoren sovelluskehityksen automatisointiteknologiaa hyödyntäen, mikä mahdollisti ketterän ja havainnollisen toimitusprosessin, kun näyterekisterin tärkeimmät ominaisuudet olivat esiteltävissä toimivana sovelluksena ensimmäisestä määrittelytapaamisesta lähtien.

”Automatisointi mahdollistaa sovelluksen perustoimintojen nopean toteutuksen, mikä helpottaa myös määrittelytyötä, kun asiat voidaan esittää konkreettisesti toimivan sovelluksen kautta. Näyterekisterin toimituksessa huomasimme jälleen automatisoinnin tarjoamat edut toimituksen eri vaiheissa. Automatisoiden rakennettu sovellus on jo alussa valmiimpaa ja ennestään testattua, mikä nopeuttaa toimitusta ja parantaa lopputuloksen laatua”, kuvailee toimituksesta vastannut ohjelmistoarkkitehti Heikki Vepsäläinen SoulCorelta.

Synergiaa yhteneväisestä käyttökokemuksesta

SoulCore on toimittanut Vapo-konsernin käyttöön myös muita liiketoimintaa tukevia järjestelmiä, kuten strategisen hankinnan ratkaisun. SoulCoren toimittamien ratkaisujen keskenään yhtenevä käyttökokemus edesauttaa järjestelmien käytön omaksumisessa ja yhtenäistää järjestelmien käyttäjien päivittäistä työntekijäkokemusta: käyttäjälle on miellyttävää käyttää eri prosesseissa samankaltaisella käyttölogiikalla ja modernilla käyttöliittymällä varustettuja sovelluksia. Myös järjestelmäarkkitehtuurin hallittavuuden kannalta Vapo hyötyy samalla teknologiapohjalla toteutetuista järjestelmistä.

”Vapolla on ennestään kaksi järjestelmää, jotka on toteutettu SoulCoren sovellustuotannon automatisointimenetelmällä. Halusimme tarpeisiimme räätälöidyn järjestelmän ja nopean toimituksen luotettavalta yhteistyökumppanilta. Saamme lisäarvoa useamman tietojärjestelmän keskittämisestä SoulCorelle, sillä eri ohjelmistojen käytettävyys ja käyttöympäristö ovat samanlaisia”, Kautto muistuttaa.

Vapo Ventures

Vapo Ventures kehittää ja kaupallistaa Vapon uusia liiketoimintoja, jotka perustuvat yhtiön vahvuuksiin, raaka-ainevaroihin, osaamiseen ja verkostoihin. Uudet liiketoimintaratkaisut liittyvät luonnonvarojen kestävään käyttöön jalostusasteen nostamiseksi energiatuotteiksi tai uusiksi käyttöhyödykkeiksi.

Vapo Ventures luo näistä lähtökohdista luonnon kannalta kestävää ja taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa, jossa asiakkaat ovat toiminnan keskiössä.

Ensimmäinen Vapo Ventures -startup on Vapo Clean Waters Oy, joka tarjoaa ratkaisuja luonnonvesien käsittelyyn. Vapo Fibers jalostaa innovatiivisia ja ekologisia turvekuituratkaisuja teollisuudelle. Viimeisin uusi alku on kaupallistamisvaiheessa oleva teknisten hiilituotteiden Vapo Carbons.