TES-sovelluksen konseptiesittely

29.10.2020#Liitot ja järjestöt

Tes-sovellus ja sen käyttäjäryhmät

Esittelimme Kehry-webinaarissamme työehtosopimuksiin liittyvää prosessia tukevan ratkaisumme, eli TES-sovelluksen konseptin. Tapaamisessa kävimme läpi demoa ja kuuntelimme paikalla olleiden liittojen edustajien kommentteja ja kehitysideoita ratkaisuun liittyen.

TES-sovellus

TES-prosessi on toisteinen prosessi, jossa TES-sopimuskautena kerätään aktiivisesti tietoa ja aloitteita seuraavaa sopimuskierrosta ajatellen. TES-sovelluksen tarkoituksena on tukea TES-prosessin eri vaiheita sekä tarjota sille keskitetty ja sähköinen hallinta koko prosessielinkaaren ajan.
TES-sovelluksen tavoitteena on:

  • Tarjota yhtenäinen hallinta- ja ylläpitomalli sekä jakelukanava TES-tulkinnoille, tulkintaohjeille sekä niihin liittyville muille tiedoille
  • Helpottaa sopimusprosessiin osallistuvien sekä jäsenneuvontaa tekevien jäsentoimitsijoiden työtä
  • Tehostaa tulkintojen sekä tulkintaohjeistuksen laatimista ja kehittämistä.

Liitoilta saamamme kehitysideat kannustavat eteenpäin

Ratkaisukonseptimme sai positiivisen vastaanoton. Sen etuna nähtiin mm. tulkintatietopankin keskittäminen, joka vähentäisi tietojen kaivamista useista lähteistä. Integroituna esim. asianhallinnan järjestelmään se lisäisi myös tiedon saatavuutta oikeaan aikaan mm. jäsenten edunvalvontatyössä. Lisäksi se tehostaisi yhteistyötä, projektinhallintaa ja tiedonkulkua neuvotteluprosessin aikana. Kehityskohtina nähtiin mm. vanhojen työehtosopimusten ja tulkintojen ajaminen helposti järjestelmään.

Tutustu TES-sovellukseen >>

Kehry – Liittojen ja järjestöjen kehitysyhteistyöryhmä

Kehitysyhteistyön tavoitteina ovat uusien ideoiden synnyttäminen, tiedon ja hyvien käytänteiden jakaminen, verkostoituminen sekä liittotoimialan tarpeita palveleva kehitystoiminta. Kokouksia ja webinaareja järjestetään pitkin vuotta, ja sisällöiksi valitaan työryhmän ehdottamia aiheita ja puheenvuoroja. Mikäli olet liiton, järjestön tai yhdistyksen edustaja ja kiinnostunut osallistumaan kehitysyhteistyöryhmän verkostoon, ilmoittaudu tällä sivulla.