Tanan ja SoulCoren yhteistyö käynnistyi naistenpäivän merkeissä!

08.03.2019#Uutiset

Tana Oy on jyväskyläläinen konepajayritys, joka tuottaa kiinteän jätteen käsittelyyn koneita, kuten kaatopaikkajyriä ja repijöitä.

Rakennamme yhteistyössä laatupoikkeamien hallinnan ratkaisua. Toimivalla poikkeamakäsittelyllä voidaan varmistaa, että toiminnan laatua kehitetään jatkuvana prosessina. Poikkeamienkäsittely on oleellisessa roolissa, kun halutaan vähentää laatupoikkeamia ja edistää tasalaatuisuutta. Kun laatupoikkeamat hoidetaan tehokkaasti sähköisessä järjestelmässä, saadaan tieto heti kaikille osapuolille välittömästi ja poikkeamien käsittelyn seurantaa ja raportointia saadaan tehostettua merkittävästi.