SoulStories – Ajankohtaisia menestystarinoitamme

Ajankohtaista

 • Tana Oy on jyväskyläläinen konepajayritys, joka tuottaa kiinteän jätteen käsittelyyn koneita, kuten kaatopaikkajyriä ja repijöitä. Rakennamme yhteistyössä laatupoikkeamien hallinnan ratkaisua. Toimivalla poikkeamakäsittelyllä voidaan varmistaa, että toiminnan laatua kehitetään jatkuvana prosessina. Poikkeamienkäsittely on oleellisessa roolissa, kun halutaan vähentää laatupoikkeamia ja edistää tasalaatuisuutta. Kun laatupoikkeamat hoidetaan tehokkaasti sähköisessä järjestelmässä, saadaan tieto heti kaikille osapuolille välittömästi ja poikkeamien […]

 • 27.–28.3.2019 | Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, D-halli Tervetuloa hankintapäiville osastollemme D 220! Hankintapäivät on maksuton hankintatapahtuma julkisen sektorin ammattilaisille. Tapahtuman pääteemat ovat hoiva, kiinteistötekniikka, it, toimitilat, infra sekä laki ja konsultointi. Lisätietoja https://hankintapaivat.fi/ Messuilla esittelyssä: Samaan aikaan Messukeskuksessa järjestetään myös Welltec, Gymtec, Sportec ja Finnclean PRO -tapahtumat. Sisäänpääsy messuille on maksuton kaikille ja voit rekisteröityä […]

 • Vapolla oli tarve parantaa hankintatoiminnan tilannekuvaa ja kehittää siihen sopivaa raportoinnin ratkaisua. ”Tavoitteenamme oli parantaa sekä hankintojemme seurattavuutta että tilannetietoisuutta toimittajahallinnan ja sopimusten osalta”, Vapon hankintajohtaja Jani Mökkönen kuvailee tarvetta. SoulCore toteutti raportoinnin pilottiratkaisun Vapon hankintatoimen tarpeisiin. ”Tavoite oli mahdollisimman nopealla ja kevyellä työllä saada SoulCoren toimittaman hankintajärjestelmän tiedot hankinnan johtamisesta hyödyttäviksi yhteenvetoraporteiksi. Siinä onnistuttiin […]

 • Osallistumme Teknologia17-messujen yhteydessä pidettävään LOGY iSCM -tapahtumaan 11.-12.10.2017. Osastollamme on esittelyssä mm. hankintatoimen ratkaisu SoulPro sekä uusi Tietosuojatyöpöytä tietosuojatoiminnan johtamiseen. Tervetuloa vierailemaan osastollamme (Osasto: 7h170)!

 • Kuvituskuva: Vapo Materiaalipankki SoulCore Oy toimitti Vapo Venturesin tuotekehityslaboratorion käyttöön ratkaisun tuotekehitysprosessissa käsiteltävien näytteiden ja sekä niihin liittyvän analyysidatan hallintaan. Näyterekisterin avulla Vapo Ventures tähtää parempaan näytetiedon hallintaan uusien tuotteiden kehityksessä. ”Halusimme rationalisoida tuotekehitystä. Teemme paljon näytteitä sekä tuotekehityksessä että asiakkaitamme varten, ja analysoimme näytteitä ja niiden ominaisuuksia erilaisin menetelmin. Halusimme käyttöömme järjestelmän, johon voi […]

 • #Franchise News järjestää vuosittaisen Franchise News Dayn tiistaina 26.9.2017. Mukana ollaan! #Franchising #SoulCore https://lnkd.in/evagB6Y

 • SoulCore toimittaa OAJ:lle asianhallinnan kokonaisratkaisun. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on tehnyt sopimuksen SoulCore Oy:n kanssa asianhallinnan ratkaisukokonaisuuden toimittamisesta. Jäsenien, aktiivien ja sidosryhmien palvelutoiminnassa ollaan siirtymässä asteittain kohti sähköistä itsepalvelua, joka kattaa tavoitetilassa koko jäsenyyden tai palvelusuhteen elinkaaren. Tämä ei onnistu ilman sisäisten palveluprosessien digitalisointia. Ratkaisu tarjoaa modernin, päätelaiteriippumattoman tavan keskitettyyn yhteydenottojen, tapausten ja erimielisyys- sekä riita-asioiden […]

 • SoulCore ja Vapo käynnistivät tammikuussa 2016 strategisen hankinnan ratkaisun toimitusprojektin, kattaen hankintojen, toimittajahallinnan ja sopimushallinnan kokonaisuudet. Toteutettu ratkaisu pohjautuu SoulCoren SoulPro hankinnan hallinnan valmisratkaisuun. Vapon projektin omistaja kommentoi projektia ja sen lopputuloksia seuraavasti: ”Toimitusprojekti on ollut positiivinen kokemus, yhteistyö on ollut joustavaa ja asioita on tehty yhteistyössä hyvässä hengessä. Aiemmat kokemukset vastaavista projekteista ovat olleet […]

 • VR Group on ottanut tuotantokäyttöön SoulCore Oy:n toimittaman investointien hallintaratkaisun. Ratkaisun toimitusprojekti vietiin läpi syyskaudella 2015. Investointien hallintaratkaisu muodostaa modernin sovelluskokonaisuuden, tarjoten työvälineet konsernin investointisalkun hallintaan, investointien koko elinkaaren ajalle. Toimitettu ratkaisu mahdollistaa ajantasaisen investointien tilannekuvan ja investointeihin liittyvien tehtävien hallinnan toimenkuva- ja vastuualuekohtaisilla sähköisillä työpöydillä. Niin ikään investointikohtaisten budjettien, ennusteiden ja toteumien seurantaan löytyvät […]

 • Palvelualojen ammattiliitto PAM on tehnyt sopimuksen SoulCore Oy:n kanssa liiton asianhallintaprosessien digitalisoinnin laajentamisesta jäsenasianhallintaan. Hanke on jatkumoa SoulCoren läpiviemille sidosryhmätietojen sekä edunvalvonnan asianhallinnan ratkaisujen toimituksille. Työ on käynnistynyt jäsenasianhallinnan ratkaisun määrittelyllä ja suunnittelulla. Asianhallintaprosessien kehittäminen ja digitalisointi on tärkeä osa Palvelualojen ammattiliiton laajaa ydinjärjestelmien uusimista, jolla tähdätään jäsenen ja sidosryhmien laadukkaaseen palveluun, sähköiseen itsepalveluun sekä […]

 • Soulcore toimittaa Vapo Oy:lle strategisen hankintatoimen kokonaisratkaisun. Toimitus sisältää hankintatoimen kolme keskeistä osa-aluetta: hankintojen, toimittajien ja sopimusten hallinnan. Ratkaisu muodostaa yhtenäisen ja modernin sovelluskokonaisuuden, sisältäen työvälineet strategisen hankintatoimen eri osa-alueiden tietojen keskitettyyn hallintaan. Toimitettava ratkaisu mahdollistaa ajantasaisen tilannekuvan hallinnan toimenkuvakohtaisilla sähköisillä työpöydillä sekä monipuolisella dynaamisella raportoinnilla. ”Joustavasti tarpeisiimme muokattava hankinnan valmisratkaisu sekä toimittajan uudenlainen, tehokas […]

 • SoulCore avasi uuden toimiston Tampereen Kampusareenalle, teknillisen yliopiston kampukselle. Tampereen tukikohtamme sijoittuu luontevasti ympäristöön, jossa opiskelee ja työskentelee päivittäin tuhansia tekniikan nykyisiä ja tulevia huippuammattilaisia. Uuden toimiston avaus liittyy vahvasti siihen, että yksi alkaneen vuoden tavoitteistamme on löytää kasvavaan joukkoomme uusia osaajia opiskelijayhteistön merkeissä. Tampereen toimiston toiminnasta vastaa Juho Valkonen.

 • Vapo Oy on tehnyt sopimuksen SoulCore Oy:n kanssa turvetuotantoalueiden luvituksen ja tarkkailun hallintaratkaisun toimittamisesta. Toimitettava ratkaisu muodostaa yhtenäisen ja modernin sovelluskokonaisuuden, joka sisältää välineet Vapon turvetuotantoalueiden luvituksen ja tarkkailujen koko elinkaareen liittyvien keskeisten prosessien ja toimintojen suorittamiseen. Järjestelmä ohjaa käyttäjää elinkaariprosessien eri vaiheissa ohjeistusten ja tehtävien muodossa. Toteutettava kokonaisuus huomioi niin sisäiset kuin ulkoisetkin sidosryhmät […]

 • Palvelualojen ammattiliitto PAM on tehnyt sopimuksen SoulCore Oy:n kanssa PAMin sidosryhmätietojen hallinnan ja edunvalvontatoiminnan asianhallinnan ratkaisujen toimittamisesta. Toimitettavat ratkaisut muodostavat yhtenäisen ja modernin järjestelmäkokonaisuuden, joka sisältää työvälineet moniulotteisen sidosryhmätiedon keskitettyyn hallintaan sekä edunvalvonnan tapausten elinkaaren käsittelyn turvalliseen hoitamiseen. Sovellukset mahdollistavat tilannekuvan ajantasaisen hallinnan toimenkuvakohtaisilla sähköisillä työpöydillä sekä monipuolisella dynaamisella raportoinnilla. “Toimittajan innostava, tehokas ja asiakkaan tarpeista lähtevä […]

 • SoulCore sai pysyvän jalansijan pääkaupunkiseudulla kun uusi toimipisteemme avattiin Helsingissä. Uusi toimipisteemme sijaitsee lyhyen kävelymatkan päässä kauppakeskus Kampista osoitteessa Annankatu 25 A. Uuden toimiston myötä saimme joukkoomme pitkän linjan hankintatoimen ammattilaisen, joka toi mukanaan vahvaa hankintatoimen osaamista. Tämä on meille merkittävä panostus strategisen hankintatoiminnan liiketoiminta-alueen osaamisen rakentamiseen.

Referenssit

 • Kotipizza Group rakensi yhteistyössä SoulCoren kanssa Pohjoismaiden suurimmalle pizzaketjulle Kotipizzalle uuden sisäisen viestinnän kanavan, Pizzanetin. Pizzanetti on keskitetty tietopankki ja viestintäväline Kotipizza-ketjun johdolle, yrittäjille ja työntekijöille. Siitä haluttiin mahdollisimman käyttäjäystävällinen, vuorovaikutteinen ja ketterä erilaisten toimintojen tukemisessa. Valitun ratkaisun piti myös sopia yhteen ketjun muiden järjestelmien kanssa”, kuvailee Kotipizza Groupin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Antti Isokangas. ”Pizzanetin […]

 • Asiakastarve Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja toimintaa tukevia palveluja jäsenilleen, yhdistysaktiiveille sekä muille sidosryhmilleen. Jo pidempiaikaisena toiveena on ollut saada käyttöön työväline palvelu- ja työsuhdeneuvonnan, jäsenyysasioiden hoidon ja järjestötoimijoiden tapaus- ja asiahallinnan tueksi. Toiveena oli palvelukanavasta riippumaton, yhdenmukainen ja läpinäkyvä tapauskäsittely. Ratkaisu OAJ:n tavoite kohden digitaalista jäsen- ja sidosryhmäpalvelua otti huhtikuussa 2017 […]

 • OAJ Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka hoitaa opetusalan edunvalvontaa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. OAJ on jäsenmäärältään ja painoarvoltaan Akavan merkittävin jäsenjärjestö. Jäseniä OAJ:lla on noin 120 000. Työssäkäyvistä opettajista yli 95 % on OAJ:n jäseniä. Järjestön tavoitteena ICT-sektorilla on tuottaa laadukkaita ja ajantasaisia toimintaa tukevia palveluja jäsenilleen, yhdistysaktiiveille, henkilöstölleen sekä muille sidosryhmilleen. Asiakastarve […]

 • Asiakastarve Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka hoitaa opetusalan edunvalvontaa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. OAJ on jäsenmäärältään ja painoarvoltaan Akavan merkittävin jäsenjärjestö. Jäseniä OAJ:lla on 120 000. Työssäkäyvistä opettajista yli 95 % on OAJ:n jäseniä. Järjestön tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja ajantasaisia ICT-palveluja jäsenilleen, yhdistysaktiiveille, henkilöstölleen sekä muille sidosryhmilleen. OAJ:n toimintaympäristö on kuitenkin laaja […]

 • Asiakastarve VR-konserni on uudistamassa hankintatoiminnan arvoketjuun kuuluvia prosessejaan. Uudistuksella tavoitellaan yksikkörajat ylittävää liiketoiminnallista näkyvyyttä konsernin hankintoihin sekä toimittaja- ja sopimushallintaan. Tavoitteena on aiempaa ennakoivamman raportoinnin kautta saatava seuranta- ja ennustettavuus sekä kaiken kaikkiaan parempi hallittavuus investointien ja hankintojen portfolioon. Prosessiuudistuksen onnistumisen edellytyksenä oli uudistaa hankintaportfolion hallinnan tietojärjestelmät. Konsernin operatiivisen ostamisen sekä taloushallinnon ERP-järjestelmät eivät tähän […]

SoulStories

 • Tuomo Peltola Johtava konsultti, SoulCore Oy Ammattiliitto- ja järjestökentästä on muodostunut meille yrityksenä vuosien saatossa tärkeä asiakassegmentti, jonne olemme toimittaneet useita liiton toiminnan keskeisimpiä järjestelmiä. Liitto- ja järjestökenttä muodostaa mielenkiintoisen oman alueensa, jolla on selkeitä toimialakohtaisia erityispiirteitä. Itse olen tehnyt useille ammattiliitoille ICT-palvelukehitystiekartoituksia ja osallistunut monien liittojen ydinjärjestelmien suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Jäsen on nykyään valistunut […]

 • Jari Kauppi Senior Consultant Millainen on hyvä sopimus? Hyvä kysymys! Palataan siihen vasta jutun lopussa tarkemmin. Sopimuksia on erilaisia. On vuokrasopimuksia, työsopimuksia, hankintasopimuksia, jne. Nyt käsittelemme kuitenkin vain hankintasopimuksia. Perusperiaate on kuitenkin, että sopimus on vähintään kahdenvälinen, joissain tapauksissa sopijapuolia on paljon enemmänkin. Perusperiaatteet ovat kuitenkin samat kaikissa sopimuksissa. Suurin osa ihmisistä on varmasti lukenut […]

 • Jari Kauppi Senior Consultant Julkiset hankinnat herättävät intohimoja, jokaisella on oletettavasti mielipiteitä ja näkemyksiä niistä. Yleensä julkisista hankinnoista uutisoidaan, kun jotain on mennyt pieleen. Niissä täytyy siis olla jotain kiintoisaa! Alkuun lukijalle yleishuomio tekstistä koskien termiä “Hankintayksikkö”. Termillä tarkoitetaan julkisten hankintojen yhteydessä kilpailuttavaa organisaatiota/yhteisöä, ei organisaation sisällä olevaa hankintaosastoa tai vastaavaa organisaation osaa. Julkisiin hankintoihin […]

 • Jari Kauppi Senior Consultant Nykyään toimialasta riippumatta liiketoiminta on riippuvainen ulkopuolisista toimijoista. Näitä kutsutaan usein puhekielessä toimittajiksi. Enää ei ole juurikaan yrityksiä, joiden oma bisnes ei olisi riippuvainen toimittajista ja niiden tarjoamista palveluista & tuotteista. Hankintatoimen edustajien kanssa keskustellessa tulee usein puhetta yrityisen toimittajamääristä, mitä isompi yritys, sitä suurempi luku on yleensä. Tieto on sinänsä […]

 • Jari Kauppi Senior Consultant Digitalisaatio puhuttaa myös hankintatoimen parissa työskenteleviä. Hankinnan digitalisaatio oli päivän puheenaihe viime viikolla Hankintapäivä 2017 -tilaisuudessa. Digitalisaatio on kaikkialla ja kaikkien huulilla mutta itse palaan mieluusti ajoittain perusasioiden äärelle miettimään perustavaa laatua olevia kysymyksiä. Hankintatoimi on kehittynyt ja kehittyy kiihtyvällä tahdilla, silti törmään jatkuvasti ihan perustavaa laatua oleviin asioihin, joista on […]

 • Jari Kauppi Senior Consultant Toisinaan saamme lukea uutisia pieleen menneistä projekteista. Hommat ovat menneet monilta osin vastoin tavoitteita ja lopputuloksena on iso aukko firman kassassa ja taistelevat juristit. Tällä kerralla keskitymme analysoimaan tyypillisiä taustatekijöitä, joiden jäljiltä jää savuavia raunioita. Vanha sanonta “Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää paikkansa erityisesti hankinnoissa. Miksi? Siksi, että alusta lähtien […]

 • EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR – General Data Protection Regulation) soveltaminen alkaa 25.5.2018. Asetus velvoittaa kaikkia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita suojaamaan tietojärjestelmissä ja rekistereissä olevat henkilötiedot sanktioiden uhalla. SoulCorella valmistaudumme uuteen asetukseen päivittämällä sovellustuotantomenetelmämme tietosuoja-vaatimuksia vastaavaksi. Jatkossa ratkaisumme ovat aina tietosuojavaatimusten mukaisia. Nykyasiakkaillemme tarjoamme mahdollisuuden päivittää toimittamamme ratkaisut tietosuoja-asetusten mukaiseksi. Olemme myös lanseeraamassa uutta Tietosuojatyöpöytä-ratkaisua, joka tarjoaa organisaatioille […]

 • Risto Pohjonen Senior Consultant at SoulCore Kuudentoista mallipohjaiseen sovelluskehitykseen ja koodigenerointiin keskittyneen välinetoimittajan palveluksessa vietetyn vuoden jälkeen löysin itseni värikkäiden vaiheiden jälkeen viime syyskuussa ensimmäistä kertaa elämässäni ratkaisutoimittajan leivistä. Tämän myötä päättyneen vuoden viimeisestä kvartaalista muodostui varsin mielenkiintoinen kokemus, monellakin tapaa. Oleellisin juttu on tietenkin ollut tilanteen edellyttämä ajattelutavan muutos. Periaatteessa nykyisen työnantajani SoulCore Oy:n […]

 • PAMin järjestöpäällikkö purskahti helpotuksen kyyneliin nähdessään uuden järjestelmän. Työprosessi, joka oli aiemmin vienyt usealta henkilöltä päiviä, oli nyt automatisoitu helppokäyttöiseksi sovellukseksi. On tehty mahdolliseksi asioita, joista on haaveiltu vuosia. Palvelualojen ammattiliitto kehittää omaa toimintaansa strategiansa mukaisesti lähemmäksi jäseniään. Yksi konkreettinen osa oli uusi sidosryhmien hallinnan tietojärjestelmä, jota käytetään myös PAMin järjestämistoiminnassa. SoulCore toteutti PAMille sidosryhmien […]

 • Jarno Leikas Lead Architect at SoulCore Tuo yö oli ensimmäistä SoulCore-työpäivääni edeltävä yö. Kun minua pyydettiin SoulCorelle pääarkkitehdiksi lokakuussa 2014, en meinannut pysyä tuolillani. Tiimi oli vanhastaan tuttu, ja olin ollut kiinnostunut sovellustuotannon automatisoinnista jo opiskeluajoistani lähtien. Olinkin siihen mennessä harmitellut, että sovellusautomatisointi oli aina ollut eräänlainen ”ikuinen lupaus”, joka ei koskaan oikein ollut realisoitunut. […]

 • Jokaiselle meistä työllä on jokin merkitys. Ja useimmat meistä haluavat tehdä työtä, jolla on merkitys. Jokaisella on haaveita ja unelmia, osa niistä liittyy jollain tavalla työelämään ja työhön. Minullakin on ollut ja on haaveita, yksi niistä oli aika konkreettinen ja liittyi päivittäin työssä käytettäviin sovelluksiin. Tämä tarina kertoo haaveeni toteutumisesta. Haaveeni oli yksinkertainen: halusin helppokäyttöisen sovelluksen […]