SoulCoren investointien hallintaratkaisu tuotantokäytössä VR Groupissa

09.05.2016#SoulPro#Uutiset

VR Group on ottanut tuotantokäyttöön SoulCore Oy:n toimittaman investointien hallintaratkaisun. Ratkaisun toimitusprojekti vietiin läpi syyskaudella 2015.

Investointien hallintaratkaisu muodostaa modernin sovelluskokonaisuuden, tarjoten työvälineet konsernin investointisalkun hallintaan, investointien koko elinkaaren ajalle. Toimitettu ratkaisu mahdollistaa ajantasaisen investointien tilannekuvan ja investointeihin liittyvien tehtävien hallinnan toimenkuva- ja vastuualuekohtaisilla sähköisillä työpöydillä. Niin ikään investointikohtaisten budjettien, ennusteiden ja toteumien seurantaan löytyvät tarvittavat välineet.

”Ratkaisun avulla saamme investointiprosessimme kertaheitolla haltuun. Tieto keskitetysti yhdessä paikassa ja koko investointiportfoliomme läpinäkyvämpi ja paremmin hallittavissa.”

”Itse toimitusprojekti SoulCoren kanssa on ollut positiivinen kokemus. Ei ole oikein mielekästä tehdä projekteja vuosien kestävinä megaprojekteina. SoulCoren kanssa on ollut alusta alkaen selvää, että projekti tehdään nopealla aikataululla vaiheistetusti ja pystymme silti samalla helposti seuraamaan, mitä kussakin projektin vaiheessa on saatu aikaiseksi.

Lopputuloksena syntynyt ratkaisu vastaa projektille asettamiamme tavoitteita erittäin hyvin.”

Maarit Aalto, Director, Business Control

”Yhteistyömme Investointien hallintaratkaisun parissa oli luontevaa jatkoa, aiemmin toimitettuun strategisen hankinnan ratkaisukokonaisuuteen. On ollut hienoa päästä aitiopaikalle digitalisoimaan suuren suomalaisen konsernin yhtä keskeisintä taloushallinnon prosessia. Aiemmin manuaalinen prosessi pystyttiin digitalisoimaan ja tarjoamaan prosessin ympärillä toimiville yli 100 henkilölle työvälineet investointien koko elinkaaren hallintaan.

Projektissa toteutettiin laaja ratkaisu lyhyessä ajassa mutta tiivis ja määrätietoinen yhteistyö Asiakkaan kanssa varmisti sen, että projekti oli molemmille osapuolille positiivinen kokemus ja tavoitteisiin päästiin.” kertoo puolestaan SoulCoren toimitusjohtaja Tiina Vestman.

VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan ja infran palveluyritys. VR Groupin perustehtävänä on tarjota asiakkailleen korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä matkustamisen ja logistiikan palveluita. Infrarakentamisessa asiakkaiden tarpeisiin vastataan palveluilla, jotka kattavat hankkeiden koko elinkaaren.

Vastaa