SoulCoren investointien hallintaratkaisu tuotantokäytössä VR Groupissa

09.05.2016#Hankinta#Investointien hallinta#Referenssit

Kuva: Kirsi Tuura Alma360

VR Group on ottanut tuotantokäyttöön SoulCore Oy:n toimittaman investointien hallinnan ratkaisun. Ratkaisun toimitusprojekti vietiin läpi syyskaudella 2015.

Investointien hallintaratkaisu muodostaa modernin sovelluskokonaisuuden, tarjoten työvälineet konsernin investointisalkun hallintaan investointien koko elinkaaren ajalle. Toimitettu ratkaisu mahdollistaa ajantasaisen investointien tilannekuvan ja investointeihin liittyvien tehtävien hallinnan toimenkuva- ja vastuualuekohtaisilla sähköisillä työpöydillä. Niin ikään investointikohtaisten budjettien, ennusteiden ja toteumien seurantaan löytyvät tarvittavat välineet.

”Ratkaisun avulla saamme investointiprosessimme kertaheitolla haltuun. Tieto  on keskitetysti yhdessä paikassa ja koko investointiportfoliomme on läpinäkyvämpi ja paremmin hallittavissa”, kertoo VR:n business control & financial services director Maarit Aalto. ”Itse toimitusprojekti SoulCoren kanssa on ollut positiivinen kokemus. Ei ole oikein mielekästä tehdä projekteja vuosien kestävinä megaprojekteina. SoulCoren kanssa on ollut alusta alkaen selvää, että projekti tehdään nopealla aikataululla vaiheistetusti ja pystymme silti samalla helposti seuraamaan, mitä kussakin projektin vaiheessa on saatu aikaiseksi. Lopputuloksena syntynyt ratkaisu vastaa projektille asettamiamme tavoitteita erittäin hyvin”, Aalto jatkaa.

”Yhteistyömme Investointien hallintaratkaisun parissa oli luontevaa jatkoa aiemmin toimitettuun strategisen hankinnan ratkaisukokonaisuuteen“, kommentoi puolestaan SoulCoren toimitusjohtaja Tiina Vestman. “On ollut hienoa päästä aitiopaikalle digitalisoimaan suuren suomalaisen konsernin yhtä keskeisintä taloushallinnon prosessia. Aiemmin manuaalinen prosessi pystyttiin digitalisoimaan ja tarjoamaan prosessin ympärillä toimiville yli sadalle henkilölle työvälineet investointien koko elinkaaren hallintaan”. Myös SoulCorella ollaan tyytyväisiä yhteistyöhön: “Projektissa toteutettiin laaja ratkaisu lyhyessä ajassa, mutta tiivis ja määrätietoinen yhteistyö VR Groupin ammattilaisten kanssa varmisti sen, että projekti oli molemmille osapuolille positiivinen kokemus ja tavoitteisiin päästiin”, päättää Vestman.

VR Group

VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan ja infran palveluyritys. VR Groupin perustehtävänä on tarjota asiakkailleen korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä matkustamisen ja logistiikan palveluita. Infrarakentamisessa asiakkaiden tarpeisiin vastataan palveluilla, jotka kattavat hankkeiden koko elinkaaren.

Vastaa