SoulCore kehittää järjestöjen ja liittojen ydinprosesseja tukevaa ratkaisukokonaisuutta yhteistyössä Suomen Asianajajaliiton kanssa

20.06.2019#Jäsenrekisteri#Liitot ja järjestöt#liittojen ja järjestöjen asiakastarinat#Uutiset

Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri Minna Melender sekä SoulCoren toimitusjohtaja Tiina Vestman solmivat sopimuksen järjestelmäkehityshankkeesta

Kuvassa Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri Minna Melender sekä SoulCoren toimitusjohtaja Tiina Vestman

Suomen Asianajajaliitto ja SoulCore ovat solmineet sopimuksen laajasta kehityshankkeesta. Toimitettava järjestöjen ja liittojen ydinprosesseja tukeva ratkaisukokonaisuus tehostaa liiton sisäisen työskentelyn prosesseja, asiakastietojen käsittelyä sekä resurssien optimaalista kohdentamista. Järjestelmäkokonaisuuden avulla esimerkiksi liiton jäsenasioiden käsittelyprosessit etenevät tehokkaasti, jolloin myös liiton asiakkaat saavat nopeampaa palvelua. Prosessia sujuvoittaa myös liiton jäsenten ja sidosryhmien sähköinen asiointi- ja itsepalvelu. Toimitus tapahtuu kahdessa vaiheessa vuosien 2019 – 2021 aikana.

Järjestelmäkokonaisuuteen kuuluvat liiton jäsenrekisteriratkaisu ja -laskutusjärjestelmä, yhteydenotto- ja asianhallinta sekä sähköinen asiointipalvelu, joita pääsemme nyt kehittämään yhteistyössä Asianajajaliiton kanssa. Järjestelmien lisäksi autamme uudistamaan asianajajahaku- ja valvontaratkaisujen haku -verkkopalvelut.

Yhteisen kehityshankkeen tavoitteena katkeamaton digitalisoitu työprosessi

Esimerkkitapauksessa potentiaalinen jäsen ottaa yhteyttä liittymisasian merkeissä sähköisen asiointipalvelun kautta, josta tiedot siirtyvät automaattisesti yhteydenotto- ja asianhallintaan. Sieltä asia voidaan poimia suoraan kokoushallinnan järjestelmään. Liiton kokouksessa asia otetaan käsittelyyn ja lopulta hyväksytään uusi jäsen. Uuden jäsenen tiedot siirtyvät näin jäsenrekisteriin, jonka tietojen perusteella taas muodostuu laskutusaineisto. Tämä aineisto lähetetään lopulta integroituun taloushallinnon järjestelmään. Näin asiakastieto on kulkenut yhtenäisenä koko ratkaisukokonaisuuden läpi, sujuvoittaen koko työprosessin kulkua.

Tutustu lisää SoulCoren tarjoamiin ammattiliittojen ja -järjestöjen ratkaisuihin!