SoulCore ja OAJ laajentavat yhteistyötään

11.10.2016#Liitot ja järjestöt#Uutiset

SoulCore toimittaa OAJ:lle asianhallinnan kokonaisratkaisun.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on tehnyt sopimuksen SoulCore Oy:n kanssa asianhallinnan ratkaisukokonaisuuden toimittamisesta.

Jäsenien, aktiivien ja sidosryhmien palvelutoiminnassa ollaan siirtymässä asteittain kohti sähköistä itsepalvelua, joka kattaa tavoitetilassa koko jäsenyyden tai palvelusuhteen elinkaaren. Tämä ei onnistu ilman sisäisten palveluprosessien digitalisointia.

Ratkaisu tarjoaa modernin, päätelaiteriippumattoman tavan keskitettyyn yhteydenottojen, tapausten ja erimielisyys- sekä riita-asioiden käsittelyyn. Käyttäjille tarjotaan helppo tapa päivittäiseen asiankäsittelyyn sekä kattava tilannekuva käsittelytilanteeseen. Ratkaisumme tukee ja ohjaa tapauskäsittelyn eri vaiheita ja mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan ja raportoinnin monesta eri näkökulmasta.

Potentiaalisia käyttäjiä on tunnistettavissa käytännössä kaikista OAJ:n toiminnoista.

”Koska jäsen on liiton toiminnan tärkein asia, on OAJ:n eräänä keskeisenä tavoitteena tuottaa yhä entistä parempaa jäsenpalvelua. Ajatus jäsenen palvelukokemusta parantavasta keskitetystä yhteydenottojen ja tapausten hallinnasta on elänyt jo vuosia ja nyt viimein pääsemme sitä toteuttamaan. Samalla kykenemme myös helpottamaan OAJ:laisten työtä.” linjaa Petri Lindroos, neuvottelujohtaja, OAJ”

“Ratkaisun keskeisenä toiminnallisena kehittämistavoitteena on saada eri kanavista tulevat yhteydenotot ja tapaukset yhteismitallisen käsittelyprosessin piiriin. Tällä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia jäsen- ja sidosryhmäkokemuksen parantamista ajatellen.” toteaa johtava konsultti Tuomo Peltola SoulCore Oy:sta.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka hoitaa opetusalan edunvalvontaa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. OAJ on jäsenmäärältään ja painoarvoltaan Akavan merkittävin jäsenjärjestö. Jäseniä OAJ:lla on noin 120 000. Työssäkäyvistä opettajista yli 95 % on OAJ:n jäseniä. Järjestön tavoitteena ICT-sektorilla on tuottaa laadukkaita ja ajantasaisia toimintaa tukevia palveluja jäsenilleen, yhdistysaktiiveille, henkilöstölleen sekä muille sidosryhmilleen.

SoulCore on yritys joka haastaa ICT-markkinan uudenlaisella toimintatavalla. Toimitamme uniikkeja, asiakaskohtaisia liiketoiminnan ratkaisuja tuotemaisella tehokkuudella. Mallintamiseen ja automatisointiin perustuva sovellustuotantomallimme takaa sen, että toimituksemme ovat aina ajoissa ja loppukäyttäjämme ovat tyytyväisiä saadessaan tarpeitaan vastaavia, korkealaatuisia ratkaisuja.

Vastaa