SoulCore digitalisoi Vapon turvesoiden hallinnan

04.01.2016#Uutiset

Vapo Oy on tehnyt sopimuksen SoulCore Oy:n kanssa turvetuotantoalueiden luvituksen ja tarkkailun hallintaratkaisun toimittamisesta. Toimitettava ratkaisu muodostaa yhtenäisen ja modernin sovelluskokonaisuuden, joka sisältää välineet Vapon turvetuotantoalueiden luvituksen ja tarkkailujen koko elinkaareen liittyvien keskeisten prosessien ja toimintojen suorittamiseen. Järjestelmä ohjaa käyttäjää elinkaariprosessien eri vaiheissa ohjeistusten ja tehtävien muodossa. Toteutettava kokonaisuus huomioi niin sisäiset kuin ulkoisetkin sidosryhmät ja tarjoaa kullekin käyttäjälle roolin ja toimenkuvan mukaisen työpöytänäkymän. Käyttäjät pääsevät työpöytänsä kautta helposti kiinni työnsä kannalta oleelliseen tietoon helposti, mahdollistaen reaaliaikaisen tilannekuvan ja raportoinnin.

Toteutus tehdään asiakaskohtaisesti räätälöitynä. Osa uudesta toteutuksesta ratkaisee aikaisemmin digitalisoimattomia työnhallinnan osa-alueita ja osa korvaa nykyisin Vapolla käytössä olevia Lotus Notes -sovelluksia. Toimitusprojekti käynnistyi marraskuussa 2015 määrittelyllä ja prototyypin rakentamisella. Käytössä lopullinen järjestelmä tulee olemaan Q2 / 2016 kuluessa.

Ympäristöasioiden hoitaminen on Vapolle tärkeää. Järjestelmähanke jatkaa Vapon satsauksia turvetuotannon ympäristöasioiden jatkuvassa parantamisessa. Työmailla maastossa toteutettavien tehtävien lisäksi ympäristöasioiden hoitamiseen liittyy oleellisesti huolellinen asiakirjojen, niiden tietojen ja tehtävien hallinta. Rakennettavaan tietojärjestelmään kootaan kattavasti Vapon ympäristöasioihin liittyvät asiakirjat ja tiedot. Samalla tarkoitus on yhdistää asiakirjatietoa paikkatietoaineistoon.

Tavoitteena on parantaa lupahakemus- ja tarkkailuprosessien hallintaa, luoda katkeamaton ja läpinäkyvä yhteys lupaehdoista niiden toteutukseen ja seurantaan. Tiedon välittymisen automatisointi nopeuttaa reagointia. Samalla yhtenäistetään toimintatapoja ja ympäristöasioihin liittyvää tiedon hallintaa ja seurantaa.

Vapo valitsi SoulCoren ratkaisun toteuttajaksi, koska vakuuttui SoulCoren käyttämän automatisoidun sovellusgenerointitekniikan eduista. Koska sovellusalue on Vapolle uusi, on eduksi, että jo määrittelyvaiheen ja kehitystyön aikana saadaan konkreettisia tuloksia nopeasti näkyviksi ja tarvittavat muutokset on tehokasta toteuttaa.

Vastaa