SoulCore digitalisoi Palvelualojen ammattiliiton asianhallintaprosesseja

19.02.2016#Asianhallinta#Liitot ja järjestöt#liittojen ja järjestöjen asiakastarinat#Uutiset

Palvelualojen ammattiliitto PAM on tehnyt sopimuksen SoulCore Oy:n kanssa liiton asianhallintaprosessien digitalisoinnin laajentamisesta jäsenasianhallintaan. Hanke on jatkumoa SoulCoren läpiviemille sidosryhmätietojen sekä edunvalvonnan asianhallinnan ratkaisujen toimituksille. Työ on käynnistynyt jäsenasianhallinnan ratkaisun määrittelyllä ja suunnittelulla.

Asianhallintaprosessien kehittäminen ja digitalisointi on tärkeä osa Palvelualojen ammattiliiton laajaa ydinjärjestelmien uusimista, jolla tähdätään jäsenen ja sidosryhmien laadukkaaseen palveluun, sähköiseen itsepalveluun sekä liiton sisäisten prosessien virtaviivaistamiseen.

“Jäsenasianhallinta kattaa käytännössä jäsenyyden koko elinkaaren, siihen liittyvät palveluprosessit ja jäsenen asiointikanavat sekä kasvavat tarpeet sähköiselle itsepalvelulle. Jäsenen kannalta aivan keskeistä on kyetä asioimaan liiton eri palvelukanavissa siten, että palvelu on kokonaisuudessaan yhdenmukaista ja sujuvaa.” kertoo johtava konsultti Tuomo Peltola SoulCore Oy:sta.

“SoulCoren toimintatapa on projektiin osallistuville innostava. Aivan erilainen työnteon prosessi mihin on aiemmin totuttu. Toimituksen nopeus, näkyviä tuloksia saadaan heti ja niitä voi kommentoida tuoreeltaan. Toimintatapa tarjoaa mukana olleille välittömästi näkyvää konkretiaa.” toteaa talousjohtaja Jukka Mattila PAMista

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 230 000 jäsentä, joista naisia on 80 %. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla.

Vastaa