Sisäisen viestinnän palvelut yhtenäistävät Kotipizza Groupin ravintolaketjujen johtamista

07.06.2019#Franchising#Referenssit#Uutiset

Kotipizzan ja SoulCoren yhteistyö on jatkunut Pizzanetin tiimoilta. Kotipizza Group -konsernin ravintolaketjuista nyt myös esimerkiksi nopeasti kasvavalla Social Burgerjointilla on käytössä oma sisäistä viestintää tehostava extranettinsä.

”SoulCore rakensi vuonna 2017 Kotipizza-ketjulle Pizzanetin. Se on Kotipizza-yrittäjien keskitetty asiointipalvelu sekä ketjun ensisijainen sisäisen viestinnän kanava. Vuonna 2018 Pizzanetin pohjalta rakennettiin kullekin konsernin ravintolaketjulle oma vastaava palvelu, esimerkiksi Social Burgerjoint -ketjulle Burgernetti. Näiden extranettien yhteisenä taustajärjestelmänä toimii niin ikään SoulCoren rakentama toiminnanohjausjärjestelmä“, kertoo Kotipizza Groupin vastuullisuuspäällikkö Anna Rahikainen.

Viestinnän keskittämisen lisäksi ratkaisu tehostaa kokonaisvaltaisesti franchisingketjujen hallintaa

“Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ja yhtenäistää franchisingketjujen johtamista ja operatiivisen toiminnan hallintaa sekä ketju- että ravintolatasolla. Tavoitteeseen on päästy. Extraneteillä on tehostettu konseptin noudattamista, yrittäjien tyytyväisyyttä, tiedonkulkua ja muutosten jalkauttamista ketjuissa. Ne ovat lisänneet vuorovaikutusta yrittäjien, ketjuohjauksen ja asiakkaiden välillä. Tärkeää on myös se, että yrittäjät saavat niistä työkaluja oman ravintolatoimintansa kehittämiseen. Esimerkiksi ravintoloiden asiakaspalautteiden hallinta on sujuvoitunut, mikä vahvistaa ketjun brändimielikuvaa ja myyntiä”, Rahikainen kuvailee.

Extranettien kehityksessä on kiinnitetty huomiota brändin yhtenäisyyteen. “Kun sama järjestelmä palvelee monia ketjuja, niille jokaiselle ei tarvitse tehdä omaa ratkaisua. Keskitetty asiointipalvelu tuo ketjuille siten myös kustannussäästöjä”, kertoo SoulCoren tekninen konsultti Heikki Kosonen. “Kanavissa voidaan jakaa mm. ketjujen yhteisiä ohjeistuksia, markkinointikampanjatietoa ja uutisia. Myös asiakaspalautteen käsittely hoituu palvelun kautta”.

Rahikainen on tyytyväinen SoulCoren asiakaslähtöiseen toimintamalliin

“Kotipizza Group on tehnyt SoulCoren kanssa pitkään yhteistyötä. Hankkeet on toteutettu tiiviillä aikataululla ja asiakkaiden toiveita kuunnellen. Yllättävät muutostarpeet on saatu ratkottua lennossa. Olemme erityisesti arvostaneet SoulCoren ymmärrystä Kotipizza Groupin liiketoiminnasta sekä konsultoivaa lähestymistapaa, jossa parhaita ratkaisuja on pohdittu yhdessä – asiakkaan ”kielellä” ja näkökulmasta. Luodut tekniset ratkaisut ovat kokonaisuudessaan tukeneet konsernin ketjujen liiketoiminnan kasvattamista ja johtamista. Yhdessä nämä vaikutukset mahdollistavat osaltaan konsernin brändien koti -strategian toteutumisen.”