SoulPro

Hankintojen johtamisjärjestelmä

SoulPro on hankintaprosessien sekä johtamisen moderni ja helppokäyttöinen työväline. SoulPro -hankintajärjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen tuen strategisesti tärkeän, nykypäivän vaatimukset täyttävän hankinnan eri osa-alueille:

 • Hankintatarpeen tunnistamisesta lähtevä hankintaprojektien ennakoiva suunnittelu, resursointi ja hankintojen sisällöllinen valmistelu sekä katkeamaton läpivienti
 • Toimittajayhteistyön määrämuotoinen ja suunnitelmallinen hoito koko toimittajasuhteen elinkaaren ajan
 • Sopimuselinkaarien ennakoiva, sopimustapahtumiin pohjautuva hallinta
 • Ajantasaiseen hankinta-, toimittaja- ja sopimuselinkaaritietoon perustuva liiketoimintalähtöinen hankintojen johtaminen

SoulPro-ratkaisu soveltuu sekä yksityisen että julkisen sektorin hankintojen hallintaan, huomioiden toimialakohtaiset erityisvaatimukset. Ratkaisu voidaan kustomoida asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan. Järjestelmän moduulit voidaan ottaa käyttöön myös erikseen tai vaiheittain.

Logo

Hankinnat ja kilpailutus

 • Reaaliaikainen kokonaiskuva organisaation hankintasalkkuun
 • Omat vastuut, tehtävät ja aikataulut helposti hallittavissa
 • Yhtenäinen ja hankintaprosessin mukainen käsittely
 • Monipuolinen raportointi ja erilaiset tilannekuvat
 • Hankinnan johtaminen, aikataulutus ja eri roolien sujuva yhteistyö

Logo

Sopimuselinkaaren hallinta

 • Yhtenäinen sopimushallinnan prosessi
 • Sopimuskannan kokonaisarvo ja eri tyyppisten sopimusten luokittelu
 • Sopimusten omistajuus ja vastuut
 • Automaattiset hyväksyntätyönkulut
 • Hälytykset sopimustapahtumista
 • Sähköinen allekirjoitus
 • Arkistointi

Logo

Toimittajaverkosto

 • Kumppaniverkoston johtaminen
 • Yhteistyön laadun seuranta, mm. auditoinnit, itsearvioinnit
 • Toimittajien luokittelu ja luokkakohtaiset toimenpidevuosikellot
 • Reaaliaikaiset tilannekuvat ja raportointi
 • Integraatiot yritysten talous- ja päättäjätietoihin ulkoisista lähteistä
 • Automaattinen tilaajavastuuseuranta

Logo

Investoinnit

 • Investointien elinkaaren hallinta ja hyväksyntätyökalut
 • Ajantasainen investointien tilannekuva
 • Investointeihin liittyvien tehtävien hallinta
 • Monipuolinen raportointi
 • Investointikohtaisten budjettien, ennusteiden ja toteumien laatiminen ja seuranta

Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Tiina Vestman

Tiina Vestman

tiina.vestman@soulcore.fi
050 561 4453

White papers

Lataa ja lue asiantuntijoidemme laatimat white paperit.

 


Ota yhteyttä tai varaa esittely!