SoulPro

SoulPro on organisaatioiden strategisen hankinnan tueksi kehittämämme räätälöitävä valmisratkaisu. Järjestelmä tukee hankintatoimen keskeisimpiä prosesseja mahdollistaen reaaliaikaisen näkyvyyden hankintojen ydintietoon. SoulPro koostuu kolmesta modulaarisesta sovelluskokonaisuudesta: hankintojen hallinta, sopimusten hallinta ja toimittajien hallinta.

Ominaisuudet

Katso videoesittely SoulPro:n ominaisuuksista!

 

✅ Keskitetty hankintatiedon hallinta
✅ Työroolipohjaiset näkymät koko hankintatoimeen
✅ Ennakoiva faktatiedolla johtaminen
✅ Riskien hallinta ja ennustettavuus
✅ Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö
✅ Tavoitteellinen strategian mukainen toiminta

Hankinnan hallinta

 • Reaaliaikainen kokonaiskuva yrityksen hankintasalkkuun
 • Omat vastuut, tehtävät ja aikataulut helposti
  hallittavissa
 • Yhtenäinen ja hankintaprosessin mukainen käsittely
 • Monipuolinen raportointi ja erilaiset tilannekuvat
 • Hankinnan johtaminen, aikataulutus ja eri roolien sujuva yhteistyö

Toimittajien hallinta

 • Kumppaniverkoston johtaminen
 • Yhteistyön laadun seuranta, mm. auditoinnit, itsearvioinnit
 • Toimittajien luokittelu ja luokkakohtaiset toimenpidevuosikellot
 • Reaaliaikaiset tilannekuvat ja raportointi
 • Integraatiot yritysten talous- ja päättäjätietoihin ulkoisista lähteistä
 • Automaattinen tilaajavastuuseuranta

Sopimusten hallinta

 • Yhtenäinen sopimushallinnan prosessi
 • Sopimuskannan kokonaisarvo ja eri tyyppisten sopimusten luokittelu
 • Sopimusten omistajuus ja vastuut
 • Automaattiset hyväksyntätyönkulut
 • Hälytykset sopimustapahtumista
 • Sähköinen allekirjoitus
 • Arkistointi