soulpro hankintatoiminnan johtamisjärjestelmä logo

Hankinnan johtamisjärjestelmä

Kilpailutushallinta osaksi SoulCoren hankinnan ratkaisuja

SoulCore laajentaa hankinnan ratkaisujaan kilpailutushallinnan toiminnallisuuksilla.

Lue uutinen >> 

Mikä on SoulPro hankintajärjestelmä?

SoulPro on hankintojen strategisen johtamisen työväline. SoulPro:n avulla hankintayksikkö voi tukea hankintojensa johtamista ja toteuttamista siten, että ne tukevat koko organisaation yhteisiin tavoitteisiin pääsyä. Tällöin hankinta muodostuu merkittäväksi toiminnaksi.

SoulPro hankintajärjestelmä koostuu hankintojen hallinnan, toimittajahallinnan ja sopimushallinnan osajärjestelmistä, jotka toimivat saumattomasti yhteen. Lisäksi toimittajien ja tilaajien asiointipalvelut tarjoavat helppokäyttöiset työkalut niin toimittajasuhteen hoitamiseen kuin tilaamiseen.

Miksi valita SoulPro?

SoulPro mahdollistaa hankintojen kokonaisvaltaisen johtamisen järjestelmään kerääntyvän tiedon avulla. Hankintatoiminnasta kerääntyvän tiedon tarkastelu sekä asiakaskohtaisesti luodut mittarit nostavat toiminnan seurattavuuden ja ennakoitavuuden uudelle tasolle, tukien näin hankintojen tiedolla johtamista.

Ratkaisu auttaa hankinnan kokonaisuuksien hallinnassa ohjaamalla hankintaprosessia saumattomasti aina hankintatarpeesta tilaamiseen asti. Järjestelmä tuo kaiken hankintatiedon helposti hyödynnettäväksi niin hankintaprojektien, sopimuskausien kuin toimittajienkin osalta.

Järjestelmä digitalisoi ja virtaviivaistaa hankintaprosessia edistäen tiedon kulkemista ja yhteistyötä eri toimijoiden ja toimintojen välillä tuomalla esimerkiksi toimittajat ja tilaaja-asiakkaat osaksi sähköistä yhteistoimintaa.

Kenelle hankinnan johtamisjärjestelmä soveltuu?

SoulPro on oikea ratkaisu julkisen tai yksityisen sektorin organisaatioille, jotka näkevät hankintatoiminnan merkittävänä ja tärkeänä osana organisaation toimintaa ja haluavat kehittää sitä strategisemmaksi toiminnoksi.

Miten hankintajärjestelmä otetaan käyttöön?

Ratkaisu kustomoidaan ja integroidaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, ja sen saa helposti käyttöön SaaS-palveluna tai asennettuna asiakkaan omaan ympäristöön. Järjestelmän käyttöönoton voi tehdä myös vaiheistettuna moduuli kerrallaan. Olemme tukenasi myös käyttöönoton suunnittelussa ja järjestämisessä. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

soulpron tukema hankintaprosessi hankintatarpeesta tilaamiseen

Logo

Hankinnat ja kilpailutus

 • Reaaliaikainen kokonaiskuva organisaation hankintasalkkuun
 • Omat vastuut, tehtävät ja aikataulut helposti hallittavissa
 • Yhtenäinen ja hankintaprosessin mukainen käsittely
 • Monipuolinen raportointi ja erilaiset tilannekuvat
 • Hankinnan johtaminen, aikataulutus ja eri roolien sujuva yhteistyö

Logo

Sopimuselinkaaren hallinta

 • Yhtenäinen sopimushallinnan prosessi
 • Sopimuskannan kokonaisarvo ja eri tyyppisten sopimusten luokittelu
 • Sopimusten omistajuus ja vastuut
 • Automaattiset hyväksyntätyönkulut
 • Hälytykset sopimustapahtumista
 • Sähköinen allekirjoitus
 • Arkistointi

Logo

Toimittajaverkosto

 • Kumppaniverkoston johtaminen
 • Yhteistyön laadun seuranta, mm. auditoinnit, itsearvioinnit
 • Toimittajien luokittelu ja luokkakohtaiset toimenpidevuosikellot
 • Reaaliaikaiset tilannekuvat ja raportointi
 • Integraatiot yritysten talous- ja päättäjätietoihin ulkoisista lähteistä
 • Automaattinen tilaajavastuuseuranta

Logo

Investoinnit

 • Investointien elinkaaren hallinta ja hyväksyntätyökalut
 • Ajantasainen investointien tilannekuva
 • Investointeihin liittyvien tehtävien hallinta
 • Monipuolinen raportointi
 • Investointikohtaisten budjettien, ennusteiden ja toteumien laatiminen ja seuranta

Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Tiina Vestman

Tiina Vestman

tiina.vestman@soulcore.fi
050 561 4453

White papers

Lataa ja lue asiantuntijoidemme laatimat white paperit.

 


Ota yhteyttä tai varaa esittely!