SoulPro – Strategisen hankinnan ratkaisu

Organisaatioille, jotka ymmärtävät hankintatoimen olevan yksi organisaation strategisista menestystekijöistä

Hankinta on paljon muuta kuin pelkkää ostamista ja kustannusseurantaa – se on erottamaton osa kaikkea organisaation toimintaa. Ilman toimivaa hankintaa ei ole menestyvää liiketoimintaa. Ammattimaisesti johdettu hankintatoimi parantaa liiketoiminnan kannattavuutta, vähentää riskejä ja tuottaa samalla kustannusäästöjä.

Hankinnan johtaminen, päätöksenteko ja kehittäminen edellyttävät näkyvyyttä niin menneeseen kuin tulevaan. Oikea-aikaiset hankinnat, tavoitteellinen toimittajahallinta ja -yhteistyö sekä sopimuskannan hallinta ovat organisaation menestyksen edellytys.

SoulPro-ratkaisu tarjoaa työvälineet hankintatoimen strategiseen johtamiseen liiketoimintalähtöisesti. Toimintaan liittyvät tiedot ovat käytettävissä reaaliaikaisesti ja helposti. Ratkaisun tilannekuvat tarjoavat koostetusti tietoa eri lähteistä tarjoten liiketoiminnalle kokonaiskuvan hankinnan tilanteesta.

HANKINTOJEN HALLINTA

 • Reaaliaikainen kokonaiskuva yrityksen hankintasalkkuun
 • Omat vastuut, tehtävät ja aikataulut helposti
  hallittavissa
 • Yhtenäinen ja hankinta-
  prosessin mukainen käsittely
 • Monipuolinen raportointi ja erilaiset tilannekuvat
 • Hankinnan johtaminen, aikataulutus ja eri roolien sujuva yhteistyö

TOIMITTAJIEN HALLINTA

 • Kumppaniverkoston johtaminen
 • Yhteistyön laadun seuranta, mm. auditoinnit, itsearvioinnit
 • Toimittajien luokittelu ja luokkakohtaiset toimenpidevuosikellot
 • Reaaliaikaiset tilannekuvat ja raportointi
 • Integraatiot yritysten talous- ja päättäjätietoihin ulkoisista lähteistä
 • Automaattinen tilaajavastuuseuranta

SOPIMUSTEN HALLINTA

 • Yhtenäinen sopimushallinnan prosessi
 • Sopimuskannan kokonaisarvo ja eri tyyppisten sopimusten luokittelu
 • Sopimusten omistajuus ja vastuut
 • Automaattiset hyväksyntätyönkulut
 • Hälytykset sopimustapahtumista
 • Sähköinen allekirjoitus
 • Arkistointi

INVESTOINTIEN HALLINTA

 • Investointien elinkaaren hallinta ja hyväksyntätyönkulut
 • Ajantasainen investointien tilannekuva
 • Investointeihin liittyvien tehtävien hallinta
 • Monipuolinen raportointi
 • Investointikohtaisten budjettien, ennusteiden ja toteumien laatiminen ja seuranta

Asiakkaamme kiittävät

Toimitusprojekti on ollut positiivinen kokemus, yhteistyö on ollut joustavaa ja asioita on tehty yhteistyössä hyvässä hengessä. Aiemmat kokemukset vastaavista projekteista ovat olleet täysin erilaisia, on ollut kaikenlaista säätämistä ja viivettä, projektit ovat myös työllistäneet täyspäiväisesti. SoulPro-valmisratkaisu toimituksen pohjana oli oikea ja tehokas tapa edetä. Paljon aikaa ja määrittely-resursseja säästyi verraten perinteiseen sovelluskehitykseen. Heti alussa määrittelytyön tukena oli toimiva sovellus, jota hyödynnettiin täysipainoisesti työpajoissa, muutenkin kaikki tapahtui visuaalisesti ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Tulevat sovelluksen loppukäyttäjät olivat mukana työpajoissa, mikä osaltaan auttaa jo alkuvaiheessa sitouttamaan ja antaa kaikille vaikutusmahdollisuuksia itse lopputulokseen.

Vapolle toimittajan hankintatoimen osaaminen oli yksi avainasioita ratkaisumallin ohella toimittajan valinnassa. Säästi aikaa ja saimme hyviä vinkkejä. Konsultti ja asiakas puhuivat ”samaa kieltä” – tämä helpotti kanssakäymistä ja loi luottamusta toteutukseen.

Uskon tämän ratkaisun myötä näkyvyyden hankintoihin nousevan todella uudelle tasolle.

Jani Mökkönen, Hankintajohtaja

Simon Indola, VR Group

Yksi VR:n tärkeimpiä tavoitteita hankintatoimen järjestelmäkehityksessä oli saada keskeinen hankintoja ja toimittajia koskeva tieto kaikkien tarvitsijoiden saataville ja helposti hyödynnettäväksi. SoulCoren avulla saimme muutamassa kuukaudessa konsernin hankintoja ja toimittajia koskevat ydintiedot yhteen järjestelmään ja eri sidosryhmien hyödynnettäväksi ja helposti raportoitavaksi.

Simon Indola, Hankintajohtaja, VR Group