SouLean – For Agile Portfolio Management

Yrityksille, jotka haluavat johtaa ketterää kehittämistä liiketoimintalähtöisesti ja joustavasti

SouLean on keskeinen työkalu laaja-alaiseen portfoliojohtamiseen. Ratkaisu mahdollistaa lean agile –kehittämisen skaalaamisen ja virtaviivaistamisen siten, että se ulottuu koko organisaatioon ja kattaa hankkeiden liiketoimintalähtöisen johtamisen. Ratkaisu on yhteensopiva ketterän kehittämisen SAFe®-hallinnointiviitekehyksen kanssa.

SouLean varmistaa, että kehittämisvirtaus on jatkuvaa ja tapahtuu ilman epäjatkuvuuskohtia. Ratkaisu on suunniteltu portfolion johtamisen tueksi ja sen tarpeita ajatellen. SouLean voidaan mukauttaa joustavasti ja tehokkaasti asiakastarpeen mukaisesti. SouLean vie liiketoimintalähtöisen portfoliojohtamisen joustavasti ja helppokäyttöisesti täysin uudelle tasolle.

KEHITTÄMISSALKUN LÄPINÄKYVÄ HALLINTA

 • Aloitteiden helppo kerääminen ja niihin liittyvän tiedon rikastaminen
 • Toimenkuvakohtaisesti suunniteltu käyttökokemus
 • Nopea pikahaku sisällöstä
 • Hierarkiset kehittämisaihiot ja niiden riippuvuuksien hallinta
 • Raportointi visuaalisesti mm. liikennevalojen ja Kanban-taulujen avulla

PORTFOLIOPROSESSIN TUKEMINEN

 • Kehittämissuppilon ja siihen liittyvien vaiheiden hallinta
 • Ideoiden määrämuotoinen kerääminen, analysointi ja päätöksenteon tuki
 • Kehittämisaihioiden priorisointi (ns. priorization game)
 • Vuosi- ja kvartaalibudjetointi
 • Kuluseuranta ja kulujen kohdistaminen

TILANNEKUVAAN PERUSTUVA PORTFOLIOJOHTAMINEN

 • Kytkentä liiketoiminnan arvovirtoihin ja strategisiin teemoihin
 • Tulevan kehittämisen ennustaminen
 • Vaikutusten ennakointi riippuvuusverkossa
 • Kehittämisen ajantasainen seuranta moniuloitteisesti

Ratkaisun hyödyt

Asiakas- ja liiketoimintalähtöinen kehittämistoiminta

 • Ajantasaiseen tietoon pohjautuva johtaminen
 • Strategisten päämäärien ja taloustavoitteiden toteutumisen arviointi
 • Riippuvuuksien hallinta ja vaikutuksien ennakointi
 • Manuaalisen rutiinityön ja päällekkäisyyksien minimointi
 • Saumaton työnkulku ja epäjatkuvuuskohtien minimointi

Työn mielekkyys ja virtaviivaisuus

 • Keskitetysti hallittu päätöksentekoprosessi
 • Yhdenmukainen toimintatapa
 • Vuorovaikutus toimijoiden kesken
 • Yrityksen idea- ja tietopääoma maksimaaliseen käyttöön
 • Itsepalvelun lisääminen
 • Läpinäkyvyys yli yksikkö- ja prosessirajojen

Ota yhteyttä

Tiina Vestman
+358 (0)50 561 4453
tiina.vestman@soulcore.fi
Tuomo Peltola
+358 (0)40 764 7176
tuomo.peltola@soulcore.fi