TES-sovellus

Työehtosopimukset (TES) ovat ammattiliiton tärkeimpiä tuotteita. TES:iin liittyy valtava määrä intellektuaalista pääomaa, jonka saatavuus on kriittistä tulkintojen yhtenäisyyden sekä tulevien sopimuskierrosten onnistumisen kannalta. Usein työehtosopimuksiin liittyvää tietoa ei kuitenkaan hallita systemaattisesti: TES-tulkinnat, erilaiset tulkintaohjeet ja -oppaat sekä eri lähteistä tulevat TES-muutosesitykset ovat usein hajallaan ja vaikeasti löydettävissä. TES-prosessiin ja tulkintojen muodostamiseen liittyy myös hiljaista tietoa, jonka tallentamiseen ja hyödyntämiseen ei aina ole toimintamallia eikä keskitettyä työkalua. 

TES-sovelluksen tavoitteina on:

  • Tarjota yhtenäinen hallintamalli ja jakelukanava TES-tulkinnoille, tulkintaohjeistukselle sekä itse työehtosopimuksille
  • Helpottaa työehtosopimuksiin liittyvän ajantasaisen tiedon löytymistä ja hyödyntämistä
  • Tehostaa tulkintojen ja tulkintaohjeistuksen laatimista ja kehittämistä
  • Helpottaa jäsenneuvontaa tekevien jäsentoimitsijoiden työtä
TES-sovellusta on mahdollista laajentaa tukemaan työehtosopimusneuvottelujen suunnittelua ja läpivientiä.

Katso kaikki liitto- ja järjestösektorin ratkaisumme >>

Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Tiina Vestman

Tiina Vestman

tiina.vestman@soulcore.fi
050 561 4453