Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteri sisältää liiton tai järjestön jäsenten masterdatan sekä toimintaan liittyvät tiedot, kuten sidosryhmät, organisaatiot, luottamustoimet ja lehtitilaukset. Jäsenrekisterijärjestelmän avulla tiedot ovat keskitettynä yhteen paikkaan, mikä takaa niiden helpon ja nopean tarkastelun ja hallinnoinnin. Lisäksi järjestelmä hoitaa tehokkaasti erilaisten laskutusaineistojen luomisen.


jäsenrekisteri


Jäsenrekisterijärjestelmä – kokonaisratkaisu jäsenpalveluun

Jäsenrekisterijärjestelmässä liiton jäsenrekisteriasianhallinnan ratkaisu sekä jäsenen asiointipalvelu muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka avulla liiton asiakkaalle tarjotaan moderni ja katkeamaton asiakaspalvelukokemus. Samalla liiton henkilöstö saa käyttöönsä järjestelmällisen ja pitkälle automatisoidun tavan hoitaa asiakaspalvelua sekä sisäisiä työnkulkuja.

 

 

jäsenpalvelujärjestelmä

Moderni palvelukokemus asiakkaalle, yhtenäiset prosessit liiton ammattilaisille

Ratkaisukokonaisuus tukee systemaattista prosessia, jossa jäsenen asiointipalvelussa aluilleen laittamat asiat (esim. jäsenhakemus) siirtyvät käsittelyjonoon asianhallinnan järjestelmään. Asiat ohjautuvat automaattisesti oikean käsittelijän työjonoon, jonka avulla asioita on helppo hallinnoida ja edistää järjestyksessä. Taustalla toimiva jäsenrekisteri tarjoaa samalla tarpeellista tietoa jäsenestä ja tämän palveluhistoriasta.

asiointiprosessi

Jäsenrekisterijärjestelmän edut

  • Moderni ja katkeamaton asiakaspalvelukokemus liiton asiakkaalle
  • Asiointi yhden luukun periaatteella
  • Systemaattinen, tehokas ja pitkälle automatisoitu jäsenpalveluprosessi
  • Asiakkaisiin liittyvä tietojen tallennus ja viestintä onnistuu keskitetysti ja turvallisesti
  • Asiakaspalvelu nopeutuu, oman työn hallinta helpottuu, päällekkäinen työ ja tiedon katoaminen vähenee
  • Ratkaisukokonaisuus on kustomoitavissa ja integroitavissa asiakastarpeen mukaan

Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteri keskittää liiton asiakkaisiin ja sidosryhmäorganisaatioihin liittyvät tiedot, tarjoten työkalut laskutusaineistojen luontiin esim. jäsenyysmaksuihin, lehtitilauksiin ja tilaisuuksiin liittyen.

Asianhallinta

Asianhallinnan ratkaisu on asiakaspalvelun tehostaja, jonka avulla asiakasrajapinnassa toimiva henkilöstö hallitsee helposti asiakkaiden yhteydenotot ja niihin liittyvien asioiden käsittelyn.

Lisää asianhallinnasta >>

Jäsenen asiointipalvelu

Helppokäyttöinen verkkopalvelu auttaa jäsentä asioimaan liiton suuntaan. Palvelu mahdollistaa myös asioiden käsittelytilanteiden seurannan sekä keskitetyn ja turvallisen viestinnän.

Lisää jäsenasiointipalvelusta >>Ota yhteyttä tai varaa esittely!

Tiina Vestman

Tiina Vestman

tiina.vestman@soulcore.fi
050 561 4453