Tarjoa jäsenille ja sidosryhmille katkeamaton digitaalinen palveluketju – tutustu liittojen ja järjestöjen ratkaisuihin

Liiton jäsenten ja sidosryhmien palvelu sähköistyy vauhdilla. Palvelujen digitalisointi mahdollistaa katkeamattoman ja modernin palvelukokemuksen liiton jäsenille ja sidosryhmille, samalla tehostaen ja yhtenäistäen liiton sisäistä toimintaa. Laadukas sähköinen palvelu voidaan toteuttaa, kun taustaprosessit ja niitä tukevat järjestelmät ovat kunnossa ja toimivat hyvin yhteen.

SoulCore on vuosien ajan toiminut useiden ammattiliittojen kanssa tiiviissä yhteistyössä sekä prosessi- että järjestelmäkehittämisen parissa. Vaiheittainen kehittäminen ja joustavat taustajärjestelmät mahdollistavat hallitun palvelujen digitalisoinnin, mikä auttaa liittoja hyödyntämään ja jakamaan entistä paremmin osaamistaan työmarkkina-alan erityisosaajina ja asiantuntijoina.

Kustomoitavat järjestelmät liitoille ja järjestöille

Tarjoamme ammattiliitoille ja järjestöille niiden toimintaa kattavasti tukevan valikoiman helppokäyttöisiä, yhteentoimivia järjestelmiä, jotka räätälöidään aina liiton yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Ratkaisujemme hyötyjä:

 • Liiton jäsenet ja sidosryhmät saavat nopeaa ja sujuvaa palvelua
 • Liiton sisäiset prosessit ovat tehokkaita ja yhtenäisiä
 • Toiminta on läpinäkyvää ja tieto on helposti saatavilla
 • Aikaa ja resursseja säästyy automaation kautta
 • Toiminnan seuranta ja johtaminen mahdollistuu

soulcoren ratkaisut liitoille ja järjestöille

Jäsenrekisterijärjestelmä

Kattava kokonaisratkaisu liiton jäsenpalveluun ja asioiden käsittelyyn.

Lue lisää >>

Asianhallinnan ratkaisut

Jäsenyyden hoitaminen aina yhteydenotosta neuvonta-asiaksi ja tarvittaessa lakiasiaksi asti.

Lue lisää >>

Palvelupyyntöjen hallinta

Palvelupyyntöjen määrämuotoinen vastaanotto ja käsittely.

Lue lisää >>

Liitto-CRM

Liiton sidosryhmiin liittyvä tiedonhallinta, toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä sidosryhmäyhteistyön laadukas johtaminen.

Lue lisää >>

Järjestämissovellus

Helppokäyttöinen ja turvallinen työväline järjestämistyön tueksi.

Lue lisää >>

Jäsenen asiointipalvelu

Sähköinen asiointipalvelu liiton asiakkaalle

Lue lisää >>

Kokoushallinta

Liiton ja järjestön kollektiivisten päätöksentekotilanteiden suunnittelu, läpivienti ja jälkihoito.

Lue lisää >>

TES-sovellus

TES-prosessin tuki ja keskitetty tulkintarekisteri

Lue lisää >>

Liittotyöpöytä

Näkyvyys olennaiseen tietoon – koottuna kaikista liiton ydinjärjestelmistä.

Lue lisää >>

Sopimushallinta

Turvallinen, keskitetty ja ennakoiva sopimusten seuranta ja hallinnointi.

Lue lisää >>

Palvelumme liitoille ja järjestöille

ICT-tiekartoitus – tuki liiton digitaalisten palvelujen kehittämiselle

Konkreettinen tiekartta liiton digitaalisten palvelujen kehitykselle, sisältäen tuen kehitystarpeiden tunnistamiseen ja kehityssuunnitelman laatimiseen.

Lue lisää ICT-tiekartoituksesta >>

GDPR-palvelut – tuki liiton tietosuojatyölle

Autamme asiakkaitamme kartoittamaan henkilötietojen käsittelyn nykytilan ja muodostamaan selkeän toimenpidesuunnitelman viranomaisvaatimusten täyttämiseksi. Autamme myös toimenpidesuunnitelman täytäntöönpanossa ja seurannassa.

Kaikki toimittamamme ratkaisut on suunniteltu huomioimaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Lue lisää GDPR-palveluistamme (gdprdesk.eu) >>

Muut järjestelmätoimitusta tukevat palvelumme:

 • Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu
 • Integraatiot
 • Hankehallinta
 • Järjestelmän käyttöönoton tuki: mm. lanseeraukset, koulutukset, viestintä ja käyttäjätutkimukset
 • Software-as-a-Service (SaaS) -toimitus
 • Ylläpito- ja tukipalvelut

Kehry – liittojen ja järjestöjen kehitysyhteistyöryhmä

Fasilitoimme liittojen ja järjestöjen kehitysyhteistyöryhmä ”Kehryä”,  jonka tarkoituksena on tuoda liittosektorin ammattilaisia yhteen ideoimaan ja verkostoitumaan. Kehryssä on tällä hetkellä jäseniä 12:sta Suomen suurimmasta ammattiliitosta ja -järjestöstä.

Työryhmän tavoitteena on keskustella liittotoimialan tarpeista ja tulevaisuuden visioista, tuoda esiin kehityskohteita ja -ideoita, jakaa tietoa ja verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa. Tarkoituksena on luoda jatkuvaa kehitystoimintaa, jonka tulokset palvelevat liittotoimialan tarpeita.

Lue kooste ensimmäisestä tapaamisesta >>

Lue lisää ja ilmoittaudu kehitysyhteistyöryhmään >>


Ratkaisumme valinneet ammattiliitot ja -järjestöt


Ota yhteyttä tai varaa esittely!

 

 

Tiina Vestman

Tiina Vestman

tiina.vestman@soulcore.fi
050 561 4453