Ratkaisut ja palvelut liitoille sekä järjestöille

Liiton jäsenten ja sidosryhmien palvelu sähköistyy vauhdilla. Palvelujen digitalisointi mahdollistaa kattavamman ja tehokkaamman jäsen- ja sidosryhmäpalvelun pienemmin resurssein. Laadukas sähköinen palvelu voidaan kuitenkin toteuttaa vain, mikäli taustaprosessit ja niitä tukevat järjestelmät ovat kunnossa ja toimivat hyvin yhteen.

Ammattiliitto- ja järjestökentästä on muodostunut meille yrityksenä vuosien saatossa tärkeä asiakassegmentti. Olemme vuosien ajan toimineet useiden ammattiliittojen kanssa tiiviissä yhteistyössä sekä prosessi- että järjestelmäkehittämisen parissa.

Kustomoitavat järjestelmät liitoille ja järjestöille

Tarjoamme ammattiliitoille ja järjestöille niiden toimintaa kattavasti tukevan valikoiman helppokäyttöisiä, yhteentoimivia järjestelmiä, jotka ovat helposti sovitettavissa liittokohtaisiin käyttötarpeisiin. Ratkaisumme mahdollistavat tehokkaan ja linjakkaan palvelu- sekä asianhallintaprosessin ja reaaliaikaiseen tilannekuvaan pohjautuvan johtamisen.

Asianhallinnan ratkaisut

Jäsenyyden hoitaminen aina yhteydenotosta neuvonta-asiaksi ja tarvittaessa lakiasiaksi asti.

Lue lisää >>

Palvelupyyntöjen hallinta

Palvelupyyntöjen määrämuotoinen vastaanotto ja käsittely.

Lue lisää >>

Liitto-CRM

Liiton sidosryhmiin liittyvä tiedonhallinta, toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä sidosryhmäyhteistyön laadukas johtaminen.

Lue lisää >>

Jäsenrekisteri ja automatisoitu laskutusaineiston luonti

Jäsentietojen hallinta sekä laskutusaineiston muodostaminen taloushallintoon yhteensopivasti.

Lue lisää >>

Kokoushallinta

Liiton ja järjestön kollektiivisten päätöksentekotilanteiden suunnittelu, läpivienti ja jälkihoito.

Lue lisää >>

TES-sovellus

TES-prosessin tuki ja keskitetty tulkintarekisteri

Lue lisää >>

Liittotyöpöytä

Näkyvyys olennaiseen tietoon – koottuna kaikista liiton ydinjärjestelmistä.

Lue lisää >>

Sopimushallinta

Turvallinen, keskitetty ja ennakoiva sopimusten seuranta ja hallinnointi.

Lue lisää >>

Palvelumme liitoille ja järjestöille

ICT-tiekartoitus – tuki liiton digitaalisten palvelujen kehittämiselle

Konkreettinen tiekartta liiton digitaalisten palvelujen kehitykselle, sisältäen tuen kehitystarpeiden tunnistamiseen ja kehityssuunnitelman laatimiseen.

Lue lisää ICT-tiekartoituksesta >>

GDPR-palvelut – tuki liiton tietosuojatyölle

Autamme asiakkaitamme kartoittamaan henkilötietojen käsittelyn nykytilan ja muodostamaan selkeän toimenpidesuunnitelman viranomaisvaatimusten täyttämiseksi. Autamme myös toimenpidesuunnitelman täytäntöönpanossa ja seurannassa.

Kaikki toimittamamme ratkaisut on suunniteltu huomioimaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Lue lisää GDPR-palveluistamme (gdprdesk.eu) >>

Muut järjestelmätoimitusta tukevat palvelumme:

  • Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu
  • Integraatiot
  • Hankehallinta
  • Järjestelmän käyttöönoton tuki: mm. lanseeraukset, koulutukset, viestintä ja käyttäjätutkimukset
  • Software-as-a-Service (SaaS) -toimitus
  • Ylläpito- ja tukipalvelut

Kehry – liittojen ja järjestöjen kehitysyhteistyöryhmä

Fasilitoimme liittojen ja järjestöjen kehitysyhteistyöryhmä ”Kehryä”,  jonka tarkoituksena on tuoda liittosektorin ammattilaisia yhteen ideoimaan ja verkostoitumaan. Kehryssä on tällä hetkellä jäseniä kuudesta Suomen suurimmasta ammattiliitosta ja -järjestöstä.

Työryhmän tavoitteena on keskustella liittotoimialan tarpeista ja tulevaisuuden visioista, tuoda esiin kehityskohteita ja -ideoita, jakaa tietoa ja verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa. Tarkoituksena on luoda jatkuvaa kehitystoimintaa, jonka tulokset palvelevat liittotoimialan tarpeita.

Lue kooste ensimmäisestä tapaamisesta >>

Lue lisää ja ilmoittaudu kehitysyhteistyöryhmään >>


Ratkaisumme valinneet ammattiliitot ja -järjestöt


Ota yhteyttä tai varaa esittely!

 

 

Tiina Vestman

Tiina Vestman

tiina.vestman@soulcore.fi
050 561 4453