Franchising-ketjun toiminnanohjausjärjestelmä

Kuinka hallinnoida ketjun franchising-yrittäjiä ja heidän sopimuksiaan? Kuinka ohjata itsenäisiä franchisingyrittäjiä ketjun tavoitteiden suuntaisesti?

SoulCoren franchising-ketjun toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa työvälineet ketjun strategiseen johtamiseen liiketoimintalähtöisesti. Sopimushallinnan työkalusto mahdollistaa yrittäjien ja sopimustilanteiden aktiivisen seurannan ja ennakoinnin. Viestintätyökalujen avulla tavoitat kaikki yrittäjät juuri oikealla viestillä ja oikealla hetkellä. Franchising-yrittäjän käsikirja ohjeineen sekä palautteiden ja reklamaatioiden hallintatyökalut luovat perusteet rakentaa koko ketjun kattavaa yhtenäistä palvelukulttuuria.

✅ Franchisingketjun keskitetty hallinta
✅ Yhtenäisen palvelukulttuurin tuki
✅ Ketjun ja yrittäjien välinen viestintä
✅ Keskitetty tietopankki
✅ Läpinäkyvä palautteiden hallinta

Yrittäjät, sopimukset ja liikepaikat

 • Kokonaiskuva franchising-yrittäjistä
 • Sopimushallinta (vuokra- ja franchising-sopimukset ym.)
 • Auditoinnit ja auditointitrendien seuranta
 • Liikepaikkojen hallinta
 • Tehtävien jakaminen yrittäjille

Palautteiden ja reklamaatioiden hallinta

 • Palautteet suoraan asiakkaalta keskitettyyn palautehallintaan
 • Yrityskohtainen palautekäsittely
 • Käsittelyn eskalointi tarvittaessa
 • Erityiskäsittely kriittisille palautekategorioille

Yrittäjäviestintä

 • Viestintä ketjulta yrittäjille
 • Franchising-yrittäjän käsikirja, ohjeet, uutiset, tapahtumat, kampanjaviestintä ja kampanjasuunnittelu
 • Yritys- ja käyttäjäkohtainen viestinnän kohdentaminen
 • Videosisällöt osana viestintää

Yrittäjän asiointipalvelu

 • Yrittäjän näkymä kaikkeen ketjun tarjoamaan tietoon
 • Ketjun yhteystiedot
 • Palautekäsittely
 • Myyntiraportit
 • Käytä mobiilisti, padilla tai tietokoneella

Ratkaisu, joka on puuttunut markkinoilta

Ratkaisun avulla tehostamme ketjun sisäistä viestintää molempiin suuntiin:
sekä ketjulta yrittäjille että yrittäjiltä ketjulle.

Antti Isokangas, Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Kotipizza Oyj