Franchising-ketjun toiminnanohjausjärjestelmä

Kuinka hallinnoida ketjun franchising-yrittäjiä ja heidän sopimuksiaan? Kuinka ohjata itsenäisiä franchisingyrittäjiä ketjun tavoitteiden suuntaisesti?

SoulCoren franchising-ketjun toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa työvälineet ketjun strategiseen johtamiseen
liiketoimintalähtöisesti. Sopimushallinnan työkalusto mahdollistaa yrittäjien ja sopimustilanteiden aktiivisen
seurannan ja ennakoinnin. Viestintätyökalujen avulla tavoitat kaikki yrittäjät juuri oikealla viestillä ja oikealla
hetkellä. Franchising-yrittäjän käsikirja ohjeineen sekä palautteiden ja reklamaatioiden hallintatyökalut luovat
perusteet rakentaa koko ketjun kattavaa yhtenäistä palvelukulttuuria.

YRITTÄJÄT, SOPIMUKSET JA LIIKEPAIKAT

 • Kokonaiskuva franchising-yrittäjistä
 • Sopimushallinta (vuokra-, franchising-sopimukset jne.)
 • Auditoinnit ja auditointitrendien seuranta
 • Liikepaikkojen hallinta
 • Tehtävien jakaminen yrittäjille

PALAUTTEIDEN JA REKLAMAATIOIDEN HALLINTA

 • Palautteet suoraan asiakkaalta keskitettyyn palautehallintaan
 • Yrityskohtainen palautekäsittely
 • Käsittelyn eskalointi tarvittaessa
 • Erityiskäsittely kriittisille palautekategorioille

YRITTÄJÄVIESTINTÄ

 • Viestintä ketjulta yrittäjille
 • Franchising-yrittäjän käsikirja, ohjeet, uutiset, tapahtumat, kampanjaviestintä ja kampanjasuunnittelu
 • Yritys- ja käyttäjäkohtainen viestinnän kohdentaminen
 • Videosisällöt osana viestintää

YRITTÄJÄN ASIOINTIPALVELU

 • Yrittäjän näkymä kaikkeen ketjun tarjoamaan tietoon
 • Ketjun yhteystiedot
 • Palautekäsittely
 • Myyntiraportit
 • Käytä mobiilisti, käytä padilla, käytä tietokoneella

RATKAISU, JOKA ON PUUTTUNUT MARKKINOILTA

Ratkaisun avulla tehostamme ketjun sisäistä viestintää molempiin suuntiin: sekä ketjulta yrittäjille että yrittäjiltä ketjulle.

Antti Isokangas, Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja