Ratkaisut ja palvelut

Asiakaskohtaisia ratkaisuja tuotemaisella tehokkuudella. Muotoilemme kaikki ratkaisumme asiakkaidemme tarpeisiin.

Valmisratkaisut

Kustomoitaviin valmisratkaisuihimme pohjautuva toimitus on tehokas, nopea ja konkreettinen tapa toteuttaa asiakaskohtainen tietojärjestelmä. Modulaarisia valmisratkaisujamme on helppo laajentaa uusilla asiakaskohtaisilla palveluilla ja toiminnallisuuksilla tarpeen mukaan.

Ohjelmistotoimitukset

Digitalisoimme liiketoimintaprosessisi uniikeiksi ratkaisuiksi – tuotemaisella tehokkuudella.

Ohjelmistokehitys

SoulCore on yritys, joka haastaa ICT-markkinan uudenlaisella toimintatavalla. Toimitamme uniikkeja, asiakaskohtaisia liiketoiminnan ratkaisuja tuotemaisella tehokkuudella. Mallintamiseen ja automatisointiin perustuva sovellustuotantomallimme takaa sen, että toimituksemme ovat aina ajoissa ja loppukäyttäjämme ovat tyytyväisiä saadessaan tarpeitaan vastaavia, korkealaatuisia ratkaisuja.

Jatkuva modernisointi

Mallinnukseen ja automatisointiin perustuva sovellustuotantomallimme mahdollistaa toimittamiemme ratkaisujen joustavan ja kustannustehokkaan laajentamisen ja kehittämisen. Kehitämme jatkuvasti esim. tietoturvaan, suorituskykyyn ja käytettävyyteen liittyviä ominaisuuksia, joita voidaan ottaa käyttöön asiakkaille jo toimitetuissa ratkaisuissa.

Tuen ja ylläpidon palvelut

Ohjelmiston elinkaaren aikaisen, jatkuvan kehittämisen lisäksi tarjoamme sovelluksillemme kattavat tuki- ja ylläpitopalvelut.

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelumme tarjoavat laajan kokemuksemme käyttöösi helpottaen liiketoimintaprosessisi digitalisointia.

ICT-tiekartoitus

Liiketoimintalähtöinen tarpeiden tunnistaminen ICT-palveluille ja niiden kehittämiselle. Kehittämiskohteet jäsennetään helposti miellettäviksi ja loogisiksi kehittämisalueiksi ja suhteutetaan aikaan.

Lue lisää ICT-tiekartoituksesta >>

GDPR-asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiantuntemustamme tueksesi varautumisessa EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksiin. Autamme organisaatiotasi kartoittamaan henkilötietojen käsittelyn nykytilan ja muodostamaan selkeän toimenpidesuunnitelman viranomaisvaatimusten täyttämiseksi. Autamme myös toimenpidesuunnitelman täytäntöönpanossa ja seurannassa.

Käytettävyyssuunnittelu, saavutettavuus ja ratkaisumuotoilu

Kehitämme digitaalisia palveluita ja sovelluksia yhdessä käyttäjien kanssa. Käyttökokemus ja tyytyväinen loppukäyttäjä on tekemisemme keskiössä. Käyttöliittymäsuunnittelussa ja ratkaisumuotoilussa käytämme apuna sovellustuotantomalliamme, varmistaen nopean ja iteratiivisen käyttöliittymäkehityksen. Pitkän linjan käytettävyysosaajamme hallitsevat myös käytettävyyden arviointimenetelmät, saavutettavuusvaatimusten huomioonottamisen sekä visuaalisen suunnittelun.

Raportointiratkaisut

Liiketoimintaratkaisuihin liittyy useimmiten tarpeita datan analysointiin ja raportointiin esimerkiksi yritysjohdon päätöksenteon tueksi. Toimittamissamme liiketoiminnan ratkaisuissa yhdistellään tietoa sekä sisäisistä että ulkoisista tietolähteistä, visualisoiden data helppokäyttöisiksi raporteiksi. Raportoinnin malli valitaan aina loppukäyttäjien tarpeiden mukaan. Microsoftin Power BI -palvelulla täydennämme raportointiin liittyvien ratkaisujemme ilmaisuvoimaa.

Hankintatoimen asiantuntijapalvelut

Hankintaprosessien kehittäminen ja vaatimusmäärittelyt sekä julkisen- että yksityisen hankinnan puolella.