Ratkaisut ja palvelut

Tarjoamme ohjelmistokehityspalveluita uniikkien sovellusten toteuttamiseksi. Tarjoamme myös toimialakohtaisia, valmiisiin pohjaratkaisuihin perustuvia tehotoimituksia, aina asiakaskohtaiset tarpeet huomioiden.

Valmisratkaisut

Kustomoitava valmisratkaisu on helppo ja pitkälti valmiiksi ajateltu lähtökohta asiakaskohtaisen ratkaisun määrittelyyn. Tämä työtapa on osoittautunut asiakkaalle miellyttäväksi, konkreettiseksi ja nopeaksi tavaksi toteuttaa asiakastarpeita vastaava järjestelmä. Modulaarisia valmisratkaisujamme on helppo laajentaa myös uusilla asiakaskohtaisilla palveluilla ja toiminnallisuuksilla tarpeen mukaan. Tutustu valmisratkaisuihimme:

Ohjelmistotoimitukset

Digitalisoimme liiketoimintaprosessisi uniikeiksi ratkaisuiksi – tuotemaisella tehokkuudella.

Ohjelmistokehitys

Toimitamme asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti toteutettuja järjestelmiä. Ohjelmistoja suunnittelevat ja toteuttavat kokeneet ammattilaisemme yhteistyössä asiakkaan kanssa. Työtä tehostaa lisäksi mallintamiseen ja automatisointiin perustuva sovellustuotantomallimme.

Jatkuva modernisointi

Mallinnukseen ja automatisointiin perustuva sovellustuotantomallimme mahdollistaa toimittamiemme ratkaisujen joustavan ja kustannustehokkaan laajentamisen ja jatkokehittämisen. Kehitämme jatkuvasti esim. tietoturvaan, suorituskykyyn ja käytettävyyteen liittyviä ominaisuuksia, joita voidaan ottaa käyttöön asiakkaille jo toimitetuissa ratkaisuissa.

Tuen ja ylläpidon palvelut

Ohjelmiston elinkaaren aikaisen, jatkuvan kehittämisen lisäksi tarjoamme sovelluksillemme kattavat tuki- ja ylläpitopalvelut. Halutessanne saatte ohjelmistot käyttöönne vaivattomasti SaaS-palveluna.

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelumme tarjoavat laajan kokemuksemme käyttöösi helpottaen liiketoimintaprosessisi digitalisointia.

ICT-tiekartoitus

Liiketoimintalähtöinen tarpeiden tunnistaminen ICT-palveluille ja niiden kehittämiselle. Kehittämiskohteet jäsennetään helposti miellettäviksi ja loogisiksi kehittämisalueiksi ja suhteutetaan aikaan.

Lue lisää ICT-tiekartoituksesta >>

GDPR-asiantuntijapalvelut

Autamme organisaatiotasi kartoittamaan henkilötietojen käsittelyn nykytilan ja muodostamaan selkeän toimenpidesuunnitelman EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten täyttämiseksi. Meiltä saat tarvittaessa apua myös järjestelmän käyttöönottoon liittyvään vaikutustenarviointiin (DPIA). Kaikki toimittamamme ratkaisut on suunniteltu huomioimaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Käytettävyyssuunnittelu, saavutettavuus ja ratkaisumuotoilu

Kehitämme digitaalisia palveluita yhdessä niiden käyttäjien kanssa. Käyttökokemus ja tyytyväinen loppukäyttäjä ovat tekemisemme keskiössä. Käyttöliittymäsuunnittelussa ja ratkaisumuotoilussa käytämme apuna sovellustuotantomalliamme, varmistaen nopean ja iteratiivisen käyttöliittymäkehityksen. Pitkän linjan käytettävyysosaajamme hallitsevat myös käytettävyyden arviointimenetelmät, saavutettavuusvaatimusten huomioonottamisen sekä visuaalisen suunnittelun.

Raportointiratkaisut

Liiketoimintaratkaisuihin liittyy useimmiten tarpeita datan analysointiin ja raportointiin esimerkiksi yritysjohdon päätöksenteon tueksi. Toimittamissamme liiketoiminnan ratkaisuissa yhdistellään tietoa sekä sisäisistä että ulkoisista tietolähteistä, visualisoiden data helppokäyttöisiksi raporteiksi. Raportoinnin malli valitaan aina loppukäyttäjien tarpeiden mukaan. Microsoftin Power BI -palvelulla täydennämme raportointiin liittyvien ratkaisujemme ilmaisuvoimaa.

Hankinnan asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiantuntevaa konsultaatiota hankintaprosessien kehittämisen vaatimusmäärittelyn avuksi sekä julkisen- että yksityisen hankinnan tarpeisiin.

Muut järjestelmätoimitusta tukevat palvelumme:

  • Hankehallinta
  • Järjestelmän käyttöönoton tuki: mm. lanseeraukset, koulutukset, viestintä ja käyttäjätutkimukset
  • Software-as-a-Service (SaaS) -toimitus