Ratkaisut ja palvelut

Asiakaskohtaisia ratkaisuja tuotemaisella tehokkuudella. Muotoilemme kaikki ratkaisumme asiakkaidemme tarpeisiin.

Valmisratkaisut

Valmisratkaisuumme perustuva toimitus on tehokas, nopea ja konkreettinen tapa toteuttaa asiakaskohtainen tietojärjestelmä. Modulaarisia valmisratkaisujamme on helppo laajentaa uusilla asiakaskohtaisilla palveluilla ja toiminnallisuuksilla tarpeen mukaan.

Strategisen hankinnan ratkaisu – SoulPro

Ratkaisu strategisen hankinnan, toimittajahallinnan sekä sopimusprosessien suunnitelmalliseen, ennakoivaan ja kokonaisvaltaiseen johtamiseen. Lue lisää SoulPro-ratkaisusta

GDPRdesk – Mielenrauhaa tietosuojatyöhön

GDPRdesk mahdollistaa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisten GDPR-prosessien hallitun hoitamisen ja johtamisen. Ratkaisussa ylläpidät henkilötietorekisteiden ja järjestelmiesi tietosuojan tilaa, hallinnoit tietosuojaan liittyviä pyyntöjä, ohjeita, poikkeamia, auditointeja sekä raportointia. Lue lisää GDPRdeskistä

Ketterän kehittämisen portfoliohallintaa – SouLean

Ratkaisu laaja-alaiseen ketterän kehittämisen portfoliojohtamiseen asiakaslähtöisesti. Lue lisää SouLean-ratkaisusta

Investointien hallinnan ratkaisu

Investointisalkun keskitetty hallinta sisältäen tuen yksittäisen investoinnin valmisteluun, hyväksyntään, budjetointiin ja seurantaan niin yksittäisen investoinnin kuin koko salkun tai sen osan näkökulmasta

Monikanavainen yhteydenottojen ja tapausten hallinta

Monikanavaisen asiakas- ja jäsenpalvelun elikaariprosessien tietoturvallinen hallinta. Lue lisää

Franchise-ketjun hallinta

Ratkaisuperhe ketjuperiaatteella toimivien yritysten toiminnan ja johtamisen tueksi sisältäen työvälineet liikeketjun ydintietojen hallintaan, palautehallintaan, auditointeihin, sopimusten hallintaan sekä raportointiin. Ratkaisu kattaa myös helppokäyttöisen sähköisen itsepalvelurajapinnan franchise-yrittäjille. Lue lisää franchising-ketjun toiminnanohjausjärjestelmästä

Järjestötoimialaratkaisut

Integroitu ratkaisuperhe järjestöjen ja ammattiliittojen jäsenpalvelun, asianhallinnan ja sidosryhmähallinan tueksi. Lue lisää ratkaisuistamme sekä palveluistamme ammattiliitoille ja järjestöille

Palvelupyyntöjen hallinta

Sisäisiin tukiprosesseihin liittyvien palvelupyyntöjen helppokäyttöinen ja joustava hallinta. Lue lisää

OHJELMISTOTOIMITUKSET

Digitalisoimme liiketoimintaprosessisi asiakaskohtaisesti uniikeiksi ratkaisuiksi tuotemaisella tehokkuudella.

Ohjelmistokehitys

SoulCore on yritys, joka haastaa ICT-markkinan uudenlaisella toimintatavalla. Toimitamme uniikkeja, asiakaskohtaisia liiketoiminnan ratkaisuja tuotemaisella tehokkuudella. Mallintamiseen ja automatisointiin perustuva sovellustuotantomallimme takaa sen, että toimituksemme ovat aina ajoissa ja loppukäyttäjämme ovat tyytyväisiä saadessaan tarpeitaan vastaavia, korkealaatuisia ratkaisuja.

Jatkuva modernisointi

Mallinnukseen ja ohjelmistoautomaatioon perustuva sovellustuotantomallimme mahdollistaa toimittamiemme ratkaisujen joustavan ja kustannustehokkaan laajentamisen ja kehittämisen. Kehitämme jatkuvasti esim. tietoturvaan, suorituskykyyn, käytettävyyteen liittyviä ominaisuuksia, joita voidaan ottaa käyttöön asiakkaille jo toimitetuissa ratkaisuissa asiakaskohtaisia lisäominaisuuksia täydentämään.

Tuen ja ylläpidon palvelut

Elinkaarenaikaisen jatkuvan kehittamisen lisäksi tarjoamme sovelluksillemme kattavat tuki- ja ylläpitopalvelut.

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Asiantuntijapalvelumme tarjoavat laajan kokemuksemme käyttöösi helpottaen liiketoimintaprosessisi digitalisaatiota

Hankintatoimen asiantuntijapalvelut

Hankintaprosessien kehittäminen, vaatimusmäärittelyt ja kilpailutusten tukipalvelut

ICT-tiekartoitus

Liiketoimintalähtöinen tarpeiden tunnistaminen ICT-palveluille ja niiden kehittämiselle. Kehittämiskohteet jäsennetään helposti miellettäviksi ja loogisiksi kehittämisalueiksi ja suhteutetaan aikaan.

GDPR-asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiantuntemustamme tueksesi varautumisessa EU:n tietosuojavaatimuksen (GDPR) vaatimuksiin. Autamme organisaatiotasi kartoittamaan henkilötietojen käsittelyn nykytilan ja muodostamaan selkeän toimenpidesuunnitelman viranomaisvaatimusten täyttämiseksi. Autamme myös toimenpidesuunnitelman täytäntöönpanossa ja seurannassa.

Käytettävyyssuunnittelu ja ratkaisumuotoilu

Kehitämme digitaalisia palveluita ja sovelluksia yhdessä käyttäjien kanssa. Käyttökokemus ja tyytyväinen loppukäyttäjä on tekemisemme keskiössä. Käyttöliittymäsuunnittelussa ja ratkaisumuotoilussa käytämme apuna sovellustuotantomalliamme varmistaen nopean ja iteratiivisen käyttöliittymäkehityksen. Pitkän linjan käytettävyysosaajamme hallitsevat myös käytettävyyden arviointimenetelmät ja visuaalisen suunnittelun.

Raportointiratkaisut

Liiketoimintaratkaisuihin liittyy useimmiten tarpeita datan analysointiin ja raportointiin esimerkiksi yritysjohdon päätöksenteon tueksi. Toimittamissamme liiketoiminnan ratkaisuissa yhdistellään tietoa sekä sisäisistä että ulkoisista tietolähteistä visuaalisiksi raporteiksi käyttäjille. Raportoinnin malli valitaan aina loppukäyttäjien tarpeiden mukaan. Microsoftin Power BI -palvelulla täydennämme raportointiin liittyvien ratkaisujemme ilmaisuvoimaa.