Palvelualojen ammattiliitto PAM valitsi SoulCoren Sidosryhmärekisterin ja Edunvalvonnan asianhallinnan ratkaisujensa toimittajaksi

09.06.2015#Liitot ja järjestöt#Uutiset

pam_logo_pysty_rgb

Palvelualojen ammattiliitto PAM on tehnyt sopimuksen SoulCore Oy:n kanssa PAMin sidosryhmätietojen hallinnan ja edunvalvontatoiminnan asianhallinnan ratkaisujen toimittamisesta. Toimitettavat ratkaisut muodostavat yhtenäisen ja modernin järjestelmäkokonaisuuden, joka sisältää työvälineet moniulotteisen sidosryhmätiedon keskitettyyn hallintaan sekä edunvalvonnan tapausten elinkaaren käsittelyn turvalliseen hoitamiseen. Sovellukset mahdollistavat tilannekuvan ajantasaisen hallinnan toimenkuvakohtaisilla sähköisillä työpöydillä sekä monipuolisella dynaamisella raportoinnilla.

“Toimittajan innostava, tehokas ja asiakkaan tarpeista lähtevä tapa toteuttaa sovelluksia sai meidät valitsemaan SoulCoren toiminnallemme tärkeiden ydinjärjestelmien toimittajaksi.” toteaa talousjohtaja Jukka Mattila PAMista. “Yhteistyö PAMin kanssa on SoulCorelle tärkeä avaus toimialamarkkinaan ja on jatkumoa aiemmin kertyneen toimialaosaamisen ja –tarjoaman rakentamiseen.” kertoo puolestaan SoulCoren toimitusjohtaja Tiina Vestman.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 230 000 jäsentä, joista naisia on 80 %. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla.

Vastaa