OAJ – ICT-palvelukehityksen tiekartoitus ja kehittämissuunnitelma

29.01.2015#Liitot ja järjestöt#liittojen ja järjestöjen asiakastarinat#Referenssit

Asiakastarve

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka hoitaa opetusalan edunvalvontaa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. OAJ on jäsenmäärältään ja painoarvoltaan Akavan merkittävin jäsenjärjestö. Jäseniä OAJ:lla on 120 000. Työssäkäyvistä opettajista yli 95 % on OAJ:n jäseniä. Järjestön tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja ajantasaisia ICT-palveluja jäsenilleen, yhdistysaktiiveille, henkilöstölleen sekä muille sidosryhmilleen. OAJ:n toimintaympäristö on kuitenkin laaja ja monitahoinen, mikä luo haasteita palvelujen kehittämiseen.

Asiakaslähtöinen tiekartoitus ja kehittämissuunnitelma

Varmistaakseen suunnitelmallisen ja proaktiivisen tietotekniikka- ja kommunikaatiopalvelujen kehittämisen OAJ toteutti käyttäjälähtöisen ICT-tiekartoituksen yhteistyössä SoulCoren kanssa. Kartoituksen tavoitteena oli saavuttaa hallittavuutta, läpinäkyvyyttä ja helppoa johdettavuutta kehitykseen sekä lyhyellä, että pidemmällä aikavälillä. Tarkoitus oli tukea järjestön ICT-palveluissa tapahtuvaa päätöksentekoa sekä toimia ICT-ympäristön kehittämisen ja ylläpidon riskinhallinnan tukena. Kartoituksessa olivat mukana kaikki OAJ:n toimintaympäristön tärkeimmät asiakassegmentit sekä sisäiset toiminnot. Kartoituksen tuloksena tuotettiin ICT-palvelukehityksen kehitysteemat ja tiekartta vuosille 2015 – 2017, kuvattiin kehitysaluekohteiset kustannus- ja resurssivaikutukset sekä tunnistettiin tärkeimmät johdon päätöksentekopisteet tiekartan toteuttamiseksi.

Vastaa