Laatupoikkeamien hallinnan ratkaisu tehostaa Tanan hankintaverkoston kontrollointia

05.08.2019#Referenssit#Uutiset#Valmistava teollisuus

“Haimme tehokkaampaa ja automaattisempaa ratkaisua laatupoikkeamien käsittelyyn, hallinnointiin ja raportointiin Tanan hankintaverkostossa”, kertoo Tana Oy:n hankintajohtaja Suvi Kupiainen. Tana on jätteenkäsittelyn ratkaisuihin erikoistunut verkostoyritys, jolla on laaja hankintaverkosto. ”Tanalla on n. 150 aktiivista materiaalitoimittajaa. Lisäksi tuotanto on ulkoistettu sopimusvalmistajalle ja materiaalivaraston hallinnointi ja materiaalivirtojen ohjaus logistiikkapartnerille”, Kupiainen kuvailee.

”Tähän saakka poikkeamia on kerätty yksinkertaiseen excel-taulukkoon, jonka ylläpito, käsittely ja raportointi on ollut työlästä ja virhealtista. Lisäksi poikkeamien seuranta ja näkyvyys koko ketjulle on ollut haasteellista”, Kupiainen jatkaa. ”Koko hankintaverkoston tehokas hallinnointi ja tuotteiden ja toiminnan laadun jatkuva parantaminen edellyttää tehokkaampaa ja nopeampaa tapaa käsitellä myös laatupoikkeamia.”

Laatupoikkeamien hallinnan ratkaisu lyhentää vasteaikaa poikkeamiin

”Järjestelmä lisää reagointinopeutta poikkeamiin sekä vapauttaa hallinnollista työaikaa sekä tehostaa tiedonkulkua Tanan hankintaverkostossa. Tämä näkyy myös parantuneena kannattavuutena, kun poikkeamiin pystytään reagoimaan paljon nopeammin. Siten aikaa jää enemmän itse ongelman ratkaisuun, eikä tiedonkulun varmistamiseen sekä manuaaliseen tietojen syöttöön ja välitykseen”, Kupiainen tiivistää.

Tanalla jo hetken käytössä ollut ratkaisu on saanut positiivisen vastaanoton. ”Olemme erittäin tyytyväisiä järjestelmän toiminnallisuuksiin. SoulCore suunnittelee ja toteuttaa järjestelmät hyvin käyttäjälähtöisesti kiinnittäen erityistä huomiota juuri käytettävyyteen ja pieniin yksityiskohtiin, millä on arjessa kuitenkin suuri merkitys”, Kupiainen kuvailee. Myös laatupoikkeamien hallinnan loppukäyttäjät ovat olleet tyytyväisiä saamiinsa hyötyihin sekä sovelluksen käytettävyyteen.

”Fantastinen tekemisen tapa” vakuutti valitsemaan SoulCoren toimittajaksi

”Kilpailutimme ratkaisun loppuvuodesta 2018 kolmen toimijan kesken. SoulCore erottui selvästi muista toimijoista jo itse tarjousvaiheessa, kun saimme nähtäville meidän tarkoitukseemme soveltuvan jo lähes valmiin ratkaisun, mistä olimme todella vaikuttuneita. Tämä lyhensi myös projektin toteutusaikaa huomattavasti, kun suunnittelusta toteutukseen kului ainoastaan muutamia viikkoja”.

Projektiin on tyytyväinen myös SoulCoren tekninen konsultti Juho Valkonen. ”Oma roolini määrittelyissä oli kuulostella asiakkaan tarpeita ja tarjoilla heti paikan päällä konkreettisia ratkaisuehdotuksia, jotka heti toimistolle päästyäni alkoivat jalostua sovellukseksi”, kertoo Valkonen. ”Järjestelmän tekeminen oli mukavaa, koska Tanalla oli selkeä kuva omasta tarpeestaan ja he toivat sitä aktiivisesti esille”.

”Yhteistyö on sujunut erinomaisesti”, myötäilee Kupiainen. ”Meillä on ollut loistava projektitiimi sekä SoulCoren että Tanan asiantuntijoiden osalta ja sovitut asiat on toteutettu ripeästi ja luvatussa aikataulussa. Aktiivinen viestintä muutoksista ja raportointi töiden edistymisestä toteutusvaiheessa oli myös todella ilahduttavaa”.

”Pakko tässä on jakaa kiitosta myös kaikille kollegoilleni SoulCorella”, jatkaa Valkonen. ”Meidän tekemisen tapa perustuu vuosien yhteiseen teknologiakehitystyöhön, ja tässä projektissa pääsimme jälleen nauttimaan mallipohjaisen kehityksen tarjoamasta tehokkuudesta”.

Tana Oy

Tana Oy on yksityinen kiinteän jätteen käsittelyn ratkaisuihin erikoistunut verkostoyritys. Tänä päivänä TANA kaatopaikkajyriä, repijöitä ja seuloja toimii yli 70 maassa viidellä mantereella. Yritys perustettiin Jyväskylässä 1971, jossa se on toiminut jo yli 45 vuoden ajan.

Tanan ratkaisuvalikoimaan kuuluu kaatopaikkaoperaatioissa TANA kaatopaikkajyrät ja kierrätysprosesseissa TANA Shark hidaskäyntiset repijät sekä TANA mobiiliseulat. Kaikissa TANA koneissa on kehittynyt etävalvontajärjestelmä, joka mahdollistaa prosessien valvonnan ja tehostamisen.