Jäsenrekisteri ja automatisoitu laskutusaineiston luonti virtaviivaistaa Suomen Asianajajaliiton laskutusprosessia

25.05.2020#Jäsenrekisteri#Liitot ja järjestöt#liittojen ja järjestöjen asiakastarinat#Referenssit#Uutiset

suomen asianajajaliiton jäsenrekisteri ja laskutus

Suomen Asianajajaliiton ja SoulCoren yhteisen kehityshankkeen ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen. Hankkeen tavoitteista kertoo Asianajajaliiton palvelujohtaja Liisa Aro:

”Vanha järjestelmämme ei enää vastannut nykypäivän tarpeita, mikä oli syynä järjestelmäuudistukseen lähtöön. Tavoitteenamme on vähentää manuaalisen työn ja paperinpyörittelyn määrää sekä lisätä automaatiota”.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on toimitettu jäsenrekisteri, joka kokoaa tiedot liiton jäsenistä ja muista sidosryhmistä ja heidän toiminnastaan. Jäsenrekisterin toiminnallisuuksiin kuuluu myös automatisoitu laskutusaineistojen luonti, jonka avulla laskuja voidaan luoda massa-ajona halutusta kohteesta, kuten jäsenmaksuista, maksullisista tapahtumista tai lehtitilauksista. Valmiit aineistot ohjataan lähetettäväksi taloushallinnon järjestelmään.

”Käytännön tasolla laskutustyö on helpottunut. Vaikka vastassa on melkoinen laskutussääntöjen viidakko, järjestelmä tunnistaa hyvin sen, kenelle laskun tulee mennä, milloin ja millaisissa osissa”, toteaa Aro.

”Laskurivin muodostus monine poikkeuksineen on pystytty tuomaan automaation piiriin hyvin luotettavasti ja vikasietoisesti. Ensimmäiset uudesta järjestelmästä tehdyt laskutukset ovat osoittaneet, että laskut oikeasti ovat sitä mitä pitää vaikka laskutuksen volyymit ovatkin suuria”, kommentoi myös SoulCoren vanhempi konsultti Perttu Marttila.

Kohti kokonaisvaltaista digitaalista palvelua

Hankkeen seuraavassa vaiheessa jäsenrekisterin rinnalle rakennetaan yhteen pelaavat asianhallinnan ja kokoushallinnan ratkaisut sekä liiton jäsenten ja sidosryhmien sähköiset asiointipalvelut.

”Tämä on meille iso harppaus. Odotuksena on jäsen- ja sidosryhmien asioinnin helpottuminen sekä työjonojen ja asioiden tehokas käsittely niin, että paperin määrä vähenee ja tiedot tallentuvat henkilökohtaisten sähköpostien sijasta järjestelmään”, listaa Aro.

”Vaikka projekteissa on aina jotain parannettavaa, olemme tyytyväisiä projektin ensimmäisen vaiheen tuloksiin. Myös käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä järjestelmän käytettävyyteen. SoulCore on onnistunut ottamaan huomioon toimintamme erityispiirteet, ja uskomme, että saamme heidän avullaan parhaan mahdollisen lopputuloksen niillä resursseilla, mitä käytettävissä on,” päättää Aro.

Ratkaisuperhe liitoille ja järjestöille

Tutustu ammattiliittojen ja järjestöjen toimintaa tukeviin ratkaisuihimme!