GDPRdesk – tehokas työkalu tietosuojatyön johtamiseen

27.04.2020#SoulStories#Uutiset

GDPRdesk

Milloin organisaation on syytä ottaa käyttöön tietosuojatyötä tukeva palvelu?

Dokumentoitko tietosuojatyöhön liittyviä asioita useisiin exceleihin, joiden välillä tiedon päivittyminen takkuaa? Jäävätkö asiat usein muistin varaan tai häviävätkö ne sähköpostitulvaan? Viekö tietosuojatyö paljon aikaa ja resursseja? Nämä ovat tyypillisiä tilanteita, joissa organisaation kannattaa harkita sähköisen järjestelmän hankintaa.

Mikä on GDPRdesk?

GDPRdesk on työkalu organisaation kaikkien tietosuojavelvoitteiden tehokkaaseen hoitamiseen. Sen avulla organisaatio voi analysoida omaan toimintaansa liittyviä tietosuojariskejä ja ohjata toimintaansa riskienhallintalähtöisesti ja ennakoivasti. Järjestelmän avulla myös tietosuojapyyntöjen ja -poikkeamien käsittely onnistuu määrämuotoisen prosessin mukaisesti.

GDPRdeskiin rekisteröidään kaikki organisaation henkilötietoa sisältävät tietojärjestelmät ja henkilörekisterit. Näidentietosuojan tilannetta voidaan arvioida rekisteri- ja järjestelmäkohtaisesti viranomaisvaatimuksiin peilaten.

GDPRdeskin avulla on helppo hallita myös tietosuojaan liittyvää dokumentaatiota ja raportointia: esimerkiksi organisaation tietosuojaohjeistukset ja -käytännöt on helppo tallentaa GDPRdeskiin. Raportointityökalut sopivat sekä sisäiseen- että viranomaisraportointiin, kuten tietosuoja-asetuksen noudattamista osoitettaessa (ks. rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus). Järjestelmän sisältämästä datasta voidaan koostaa myös tietotilinpäätös, joka osaltaan tehostaa organisaation tietojohtamista.

Kenelle GDPRdesk on tarkoitettu?

GDPRdesk on tarkoitettu organisaation tietosuojavastaavalle ja tietosuojan parissa työskenteleville henkilöille. Tyypillisesti tietosuojatyökalua hyödyntävät organisaatiot, jotka käsittelevät suurta henkilötietojen massaa tai erityisen herkkiä henkilötietoja.

Miksi valitsisin GDPRdeskin?

GDPRdesk on täysin suomalainen, helppokäyttöinen ja selkeä työkalu, jota kehitämme jatkuvasti asiakastarpeiden mukaan. Asiakkainamme on jo kymmeniä julkisen ja yksityisen puolen organisaatioita. GDPRdesk on saatavilla sekä SaaS-palveluna että premium-versiona organisaation omaan tekniseen ympäristöön asiakaskohtaisesti asennettuna. Palvelun käyttöönotto on nopeaa ja sitä voi kokeilla ilmaiseksi kahden viikon kokeilujakson ajan.

Lisää palvelusta osoitteessa gdprdesk.eu.